Trang chủ

Ấn Phẩm

25T072011

QUAN HỆ VIỆT NAM - NHẬT BẢN QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Tập thể tác giả do Ngô Xuân Bình và Trần Quang Minh chủ biên,
Nhà xuất  bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005, 448 trang.

Ấn Phẩm

25T072011

VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ SAU THỐNG NHẤT CỦA BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN - GÓC NHÌN TỪ VIỆT NAM

Tác giả: Ngô Xuân Bình – Phạm Quý Long (Chủ biên).

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2006

Ấn Phẩm

25T072011

HÀN QUỐC TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Tác giả: Phạm Quý Long, Ngô Xuân Bình đồng chủ biên

Loại sách: Kinh tế - xã hội

Nxb Thống kê

Nơi xb Hà Nội

Năm xb 2000

Số trang: 283

 

Ấn Phẩm

25T072011

TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG TÀI CHÍNH HÀN QUỐC SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 1997- 1998 NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Tác giả: Trần Quang Minh, Ngô Xuân Bình đồng chủ biên

Loại sách: Kinh tế

Nxb Khoa học xã hội

Nơi xb Hà Nội

Năm xb 2004

Số trang: 228

Ấn Phẩm

25T072011

GIÁO TRÌNH MARKETING CĂN BẢN

Tác giả: PGS. TS Ngô Xuân Bình

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thống kê

Nơi xb Hà Nội

Năm xb 2007

Số trang 298 tr.

Ấn Phẩm

25T072011

NIÊN GIÁM NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC

Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc

Nxb Khoa học xã hội

Nơi xb Hà Nội

Năm xb 2005

Số trang: 341

Ấn Phẩm

25T072011

NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA HÀN QUỐC

Tác giả: PGS.TS. Ngô Xuân Bình (Chủ biên)

Loại sách: Xã hội

Nxb Lao động xã hội

Nơi xb Hà Nội

Năm xb 2007

Ấn Phẩm

25T072011

HỢP TÁC KINH TẾ NHẬT BẢN - TÂY ÂU THỜI KỲ 1946 -1995

Tác giả: PGS. TS. Ngô Xuân Bình Loại sách: Kinh tế
Nhà xb Lao động Xã hội
Nơi xb Hà Nội
Năm xb 2008
Số trang 277 trang

Ấn Phẩm

03T062011

Kim Ngao Tân Thoại

Loại sách: Lịch sử
Tác giả: Toàn Tuệ Khanh, Lý Xuân Chung (dịch giả)
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 182

Ấn Phẩm

03T062011

Quản lý Nhật Bản: Truyền thống và quá độ

Tác giả: Arthur M.Whitehill
Người dịch: Phạm Xuân Mai - Phạm Quý Long
NXB: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia
Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản
Nơi xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 1996
Số trang: 458 trang