Trang chủ

Cán bộ, công chức, viên chức

Email: vass_vinas@viettel.vn

1. Lãnh đạo Viện

- Phó Viện trưởng điều hành: TS. Trần Hoàng Long

2. Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

1) Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản

2) Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Triều Tiên

3) Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ và vùng lãnh thổ Đài Loan;

4) Trung tâm Nghiên cứu những vấn đề chung của khu vực Đông Bắc Á

5) Phòng Hành chính - Tổng hợp

6) Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

7) Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á