Trang chủ

Kim Ngao Tân Thoại

Đăng ngày: 3-06-2011, 15:13 | Danh mục: Ấn Phẩm

 

KIM NGAO TÂN THOẠI

Loại sách: Lịch sử
Tác giả: Toàn Tuệ Khanh, Lý Xuân Chung (dịch giả)
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 182

Nội dung: cuốn sách gồm 5 bài

1. Vạn phúc tự hu bồ ký (Cuộc chơi hu bồ trong chùa Vạn phúc)
2. Lý sinh khuy tường truyện (Truyện lý sinh ngó trộm qua tường)
3. Tuý du phù bích đình ký (Say rượu tới chơi đình Phù Bích)
4. Nam viêm phù châu chí (Câu chuyện ở châu Viêm Phù Phương Nam)
5. Long cung phó yến lục (Truyện đi dự yến tiệc ở Long cung)

0thảo luận