Trang chủ

TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG TÀI CHÍNH HÀN QUỐC SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 1997- 1998 NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Đăng ngày: 25-07-2011, 12:43 | Danh mục: Ấn Phẩm

Tác giả: Trần Quang Minh, Ngô Xuân Bình đồng chủ biên

Loại sách: Kinh tế

Nxb Khoa học xã hội

Nơi xb Hà Nội

Năm xb 2004

Số trang: 228

Nội dung: Cuốn sách gồm 5 chương:

 

Chương 1: Hệ thống tài chính Hàn Quốc trước cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1998

Chương 2: Nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1998 ở Hàn Quốc

Chương 3: Các giải pháp khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ (1997-1998) ở Hàn Quốc

Chương 4: Tái cơ cấu công ty và khu vực tài chính ở Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính 1997-1998

Chương 5: Nhận xét, đánh giá và một số bài học kinh nghiệm chủ yếu.

0thảo luận