Trang chủ

GIÁO TRÌNH MARKETING CĂN BẢN

Đăng ngày: 25-07-2011, 12:41 | Danh mục: Ấn Phẩm

Marketing có vai trò to lớn trong nền sản xuất hàng hoá nói chung và cả trong xã hội phát triển theo định hướng tiêu dùng. Hiểu biết Marketing cho phép mỗi chủ thể có những giải pháp tối ưu để giải quyết công việc của mình.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu Marketing của sinh viên Trường Đại học Dân lập Phương Đông, PGS.TS. Ngô Xuân Bình, Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á đã  cho tái bản cuốn "Giáo trình Marketing căn bản".

Cuốn sách gồm 4 phần với 14 chương:

Phần I: Hiểu biết chung về Marketing Phần này gồm 3 chương: Chương 1 - Hiểu biết chung về Marketing đề cập tới khái niệm, chức năng và sự tiến triển của Marketing; Chương 2 - Quản lý Marketing giới thiệu các quan niệm và các dạng quản lý Marketing, bao gồm quản lý hiện trạng cầu, quản lý các loại hình chiến lược Marketing, quản lý hệ thống Marketing hỗn hợp (Marketing – mix) và tổ chức thực hiện; Chương 3 - Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing như chế độ báo cáo nội bộ, bộ phận thu thập thông tin, bộ phận nghiên cứu và bộ phận phân tích thông tin Marketing.

Phần II: Môi trường và chiến lược Marketing.

Bao gồm 4 chương: Chương 4 - Môi trường Marketing đề cập tới các nhân tố vi mô và vĩ mô;Chương 5 - Nghiên cứu thị trường trình bày khái quát về thị trường, phân đoạn thị trường và dự báo doanh số bán; Chương 6 - Nghiên cứu khách hàng, với 2 nhóm là khách hàng là người mua cá nhân và khách hàng là người mua tổ; Chương 7 - Kế hoạch hoá chiến lược Marketing trình bày những hiểu biết chung về kế hoạch hoá chiến lược Marketing, quy trình xây dựng và thực hiện kế hoạch hoá chiến lược Marketing.

Phần III: Hệ thống Marketing hỗn hợp. Phần này gồm 4 chương nói về các chính sách trong Marketing, cụ thể là, Chương 8 -Chính sách sản phẩm; Chương 9 - Chính sách định giá; Chương 10 - Chính sách phân phối; Chương 11- Chính sách yểm trợ

Phần IV: Mở rộng qui mô và hoạt động Marketing

Phần này gồm 3 chương: Chương 12 - Marketing dịch vụ. Trình bày khái quát về dịch vụ, Marketing trong lĩnh vực dịch vụ;

Chương 13 - Marketing quốc tế giới thiệu khái quát về Marketing quốc tế, môi trường, các phương thức xâm nhập thị trường quốc tế và các quyết định Marketing – mix trên thị trường quốc tế; Chương 14 - Marketing và xã hội, phân tích những tác động tiêu cực của hoạt động Marketing và việc điều tiết hoạt động Marketing.

Với 298 trang, văn phong trình bày khoa học, logic và dễ hiểu, cuốn giáo trình này thực sự là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy Marketing và quản trị Marketing tại các doanh nghiệp.

 

Hà Thị Hậu

0thảo luận