Trang chủ

Quản lý Nhật Bản: Truyền thống và quá độ

Đăng ngày: 3-06-2011, 15:11 | Danh mục: Ấn Phẩm

 

Tác giả: Arthur M.Whitehill

Người dịch: Phạm Xuân Mai - Phạm Quý Long

NXB: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 1996

Số trang: 458 trang

Cuốn sách gồm 4 phần với 14 chương

Phần 1: Dấu ấn của lịch sử

Chương 1: Tướng quân và thương nhân

Chương 2: Các hoàng đế và các nhà doanh nghiệp

Phần 2: Bối cảnh hiện đại

Chương 3: Văn hoá và các giá trị

Chương 4: Các lực lượng kinh tế và xã hội

Chương 5: Cơ cấu công nghiệp

Phần 3: Quá trình quản lý

Chương 6: Việc tổ chức và lập kế hoạch

Chương 7: Lực lượng nhân viên

Chương 8: Sự lãnh đạo và phát triển nghề nghiệp

Chương 9: Hệ thống bồi hoàn

Chương 10: Động cơ làm việc và sự đánh giá công tác

Chương 11: Thông tin

Chương 12: Nâng cao tính hiệu quả của tổ chức

Phần 4: Viễn cảnh tương lai

Chương 13: Những thách thức hiện nay đối với vấn đề quản lý theo kiểu Nhật Bản

Chương 14: Nhật Bản trong “kỷ nguyên Thái Bình Dương”

0thảo luận