Trang chủ

HÀN QUỐC TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Đăng ngày: 25-07-2011, 12:44 | Danh mục: Ấn Phẩm

Tác giả: Phạm Quý Long, Ngô Xuân Bình đồng chủ biên

Loại sách: Kinh tế - xã hội

Nxb Thống kê

Nơi xb Hà Nội

Năm xb 2000

Số trang: 283

 

Nội dung: Cuốn sách tập hợp các bài viết của các tác giả về tình hình kinh tế và xã hội của Hàn Quốc như khủng hoảng tài chính Châu Á và tương lai của nền kinh tế Hàn Quốc; tìm hiểu chính sách chống thất nghiệp ở Hàn Quốc; về một số chính sách công nghiệp và thương mại tiêu biểu của Hàn Quốc trong quá trình công nghiệp hoá; một số bài học kinh nghiệm phát triển kinh tế của Hàn Quốc; tìm hiểu sự rút ngắn của nền kinh tế Hàn Quốc; quan hệ mậu dịch của Hàn Quốc với Nhật Bản và Mỹ trong những năm 90; đặc trưng cải cách và sự biến đổi của hệ thống hành chính Hàn Quốc; vài nét về cải cách hành chính ở Hàn Quốc hiện nay…

0thảo luận