Trang chủ

VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ SAU THỐNG NHẤT CỦA BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN - GÓC NHÌN TỪ VIỆT NAM

Đăng ngày: 25-07-2011, 12:49 | Danh mục: Ấn Phẩm

Tác giả: Ngô Xuân Bình – Phạm Quý Long (Chủ biên).

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2006

Về một số vấn đề sau thống nhất của Bán đảo Triều Tiên – Góc nhìn từ Việt Nam” là kết quả nghiên cứu của tập thể tác giả thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc được thực hiện từ tháng 3 năm 2004 đến tháng 12 năm 2005 với sự trợ giúp của nhiều cơ quan như: Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, Quỹ Korea Foundation, Viện khoa học xã hội Việt Nam. Cho tới nay, những câu hỏi được các nhà khoa học trong nước và trên thế giới quan tâm là liệu sự thống nhất bán đảo Triều Tiên có diễn ra hay không? Thời điểm có thể diễn ra khi nào? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước. Nếu câu chuyện này diễn ra thì hình thức thống nhất sẽ diễn ra như thế nào, vấn đề sẽ nảy sinh sau đó là gì luôn là các tiêu điểm của nhiều cuộc thảo luận đã và đang diễn ra ở Đông Bắc Á nói riêng và thế giới nói chung. Những kinh nghiệm của Việt Nam sau thống nhất lại có thể là những tham khảo hữu ích cho bạn (Bán đảo Triều Tiên thống nhất). Cuốn sách được Nhà xuất bản Khoa học Hà nội phát hành năm 2006, dày 249 trang với 2 phần bao gồm 5 chương. Phần I: Về khả năng thống nhất bán đảo Triều Tiên, gồm 2 chương. Các tác giả đã đề cập tới các vấn đề thực trạng vấn đề thống nhất Bản đảo Triều Tiên và về khía cạnh chi phí kinh tế theo chọn lựa giả định thống nhất bán Đảo Triều Tiên. Phần II: Những gợi ý từ kinh nghiệm Việt Nam, gồm 3 chương trình tập trung vào những vấn đề tình hình chính trị – xã hội cơ bản trong nước, vấn đề văn hoá tư tưởng, đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt trong chương 5: Đối mới và hội nhập kinh tế quốc tế, các tác giả đi sâu phân tích rất kỹ một số kinh nghiệm của Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế sau thống nhất đất nước qua từng thời kỳ; một số chính sách đối ngoại tiêu biểu…và những gợi ý kinh nghiệm về đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của một nước Triều Tiên sau thống nhất. Có thể nói, cuốn sách: “Về một số vấn đề sau thống nhất của bán đảo Triều Tiên – Góc nhìn từ Việt Nam” là tài liệu tham khảo đáng chú ý cho những ai quan tâm đến vấn đề thống nhất Bán đảoTriềuTiên.

Nguyễn Thị Dung

0thảo luận