Trang chủ

Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Email: vass_vinas@viettel.vn

  

Phó Viện trưởng điều hành


TS. Trần Hoàng Long

Tầng 7, Tòa nhà Khối các Viện Nghiên cứu Quốc tế, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.36824299

Email: tranlonghoangjp@gmail.com


 

Tổng biên tập Tạp chí

TS. Ngô Văn Vũ

Tầng 7, Tòa nhà Khối các Viện Nghiên cứu Quốc tế, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024. 36824296

Email: ngovu68@gmail.com

Phó Tổng biên tập Tạp chí

 

Các đơn vị trong Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á


Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng: ThS. Đặng Thị Tuyết Dung

Tầng 7, Tòa nhà Khối các Viện Nghiên cứu Quốc tế, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024. 36824298

Email: dungdangcjs@gmail.comPhòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế 
Trưởng phòng: TS. Hoàng Minh Hằng

Tầng 7, Tòa nhà Khối các Viện Nghiên cứu Quốc tế, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024. 36824297

Email: qlkh@gmail.com, hangcjs@gmail.com

 Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
Thư ký tòa soạn: ThS. Vũ Thị Mai

Tầng 7, Tòa nhà Khối các Viện Nghiên cứu Quốc tế, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024. 36824296

Email: vumai_79@yahoo.com


Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản

Giám đốc: TS. Ngô Hương Lan

Tầng 7, Tòa nhà Khối các Viện Nghiên cứu Quốc tế, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024. 36824293

Email: reumoc.cjs@gmail.comTrung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Triều Tiên
Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Thắm

Tầng 7, Tòa nhà Khối các Viện Nghiên cứu Quốc tế, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024. 36824292

Email: thamkorea@gmail.com

 

Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ và vùng lãnh thổ Đài Loan
Giám đốc: TS. Võ Hải Thanh

Tầng 7, Tòa nhà Khối các Viện Nghiên cứu Quốc tế, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024. 36824291

Email: vohaithanh71@yahoo.com

Trung tâm Nghiên cứu những vấn đề chung của khu vực Đông Bắc Á
Giám đốc: TS. Hoàng Minh Lợi

Tầng 7, Tòa nhà Khối các Viện Nghiên cứu Quốc tế, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024. 36824294

Email: hoangminhloihn@yahoo.com