Trang chủ

NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA HÀN QUỐC

Đăng ngày: 25-07-2011, 12:36 | Danh mục: Ấn Phẩm

Cuốn sách“Những vấn đề xã hội Hàn Quốc” là kết quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á do Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Xuân Bình làm chủ nhiệm với sự tài trợ xuất bản của Quỹ Hàn Quốc (Korea Foundation).

Phần I với tiêu đề: Bức tranh toàn cảnh về xã hội Hàn Quốc, đề cập đến việc phát triển kinh tế kết hợp với giải quyết các vấn đề xã hội (từ sau chiến tranh đến cuối thập niên 1970) và việc điều chỉnh chính sách kinh tế - xã hội và nâng cao phúc lới xã hội cho con người (từ thập niên 1980 đến nay). Tại đây, bạn đọc có thể thấy được việc cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế của Hàn Quốc giai đoạn (1947-1961), vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội (1962-1966); tăng trưởng kinh tế và cải thiện các vấn đề xã hội (1967-1971); vấn đề điều chỉnh chính sách kinh tế- xã hội cho con người từ đầu thập niên 1980 đến đầu  thập niên 1990 và trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế (1997-1998) đến nay và những tác động của nó…

Phần II với tiêu đề: Chính sách của Chính phủ Hàn Quốc giải quyết một số vấn đề xã hội chủ yếu, đề cập đến các vấn đề lớn như: chính sách phát triển nguồn nhân lực; chính sách dân số và nhân khẩu học; chính sách đối với vấn đề đô thị hoá; bất bình đẳng xã hội và chính sách khắc phục; vấn đề an sinh xã hội. Trong phần hai này, các tác giả đã cho chúng ta thấy được một cách toàn diện về sự phát triển nguồn nhân lực, nguyên nhân tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao; về tình hình biến động dân số, nguyên nhân giảm tỷ lệ sinh; tình hình đô thị hoá, nguyên nhân và những vấn đề nảy sinh; vấn đề về bất bình đẳng, những yếu tố chủ yếu hạn chế sự bất bình đẳng trong xã hội; những vấn đề cơ bản về an sinh xã hội…đồng thời nêu ra những bất cập và giải pháp của Chính phủ Hàn Quốc đối với việc giải quyết các vấn đề này.

Phần III với tiêu đề: Những vấn đề xã hội bức xúc và giải pháp của Chính phủ Hàn Quốc gồm có 3 mục lớn là: giáo dục quân dân: những vấn đề nổi cộm và thúc đẩy cải cách; vấn đề về tham nhũng và chống tham nhũng ở Hàn Quốc; các vấn đề về môi trường Hàn Quốc. Ở phần này, các tác giả đề cập đến những thách thức mà nền giáo dục ở Hàn Quốc đang phải đối mặt, đồng thời đưa ra những biện pháp thúc đẩy cải cách nền giáo dục của chính phủ. Tiếp đó là các vấn đề như là tham nhũng và chống tham nhũng, vấn đề môi trường.

Trên cơ sở phân tích và đánh giá chính sách của Chính phủ Hàn Quốc về việc giải quyết các vấn đề xã hội, các tác giả đã đi đến nhiều kết luận bổ ích, chẳng hạn như: vấn đề phát triển kinh tế cần được đẩy trước một bước sau đó kết hợp với giải quyết các vấn đề xã hội; ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng điều chỉnh định hướng phát triển, cải tổ cơ cấu kinh tế, cải cách công ty, chú trọng nâng cao phúc lợi xã hội...

“Những vấn đề xã hội của Hàn Quốc” là một tài liệu tham khảo bổ ích cho những người đang học tập, nghiên cứu, giảng dạy về Hàn Quốc. Đồng thời cuốn sách cũng là tài liệu quý cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách của Việt Nam nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng những bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc giải quyết các vấn xã hội phát sinh ở nước ta ./.

 

Đặng Ngọc Đức

0thảo luận