Trang chủ

Ấn Phẩm

03T062011

Quản trị Marketing hiểu biết và vận dụng

Tác giả: Ngô Xuân Bình

NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 222 trang

Ấn Phẩm

03T062011

Thể chế tam quyền phân lập Nhật Bản

Tác giả: Hồ Việt Hạnh

NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 296

Trang trước 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Trang sau