Trang chủ

NIÊN GIÁM NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC

Đăng ngày: 25-07-2011, 12:39 | Danh mục: Ấn Phẩm

Nội dung: Niên giám bao gồm 5 lĩnh vực:

1. Chính trị và an ninh

2. Kinh tế

3. Văn hoá và lịch sử

4. Quan hệ quốc tế

5. Thông tin và tư liệu

0thảo luận