Trang chủ

Thể chế tam quyền phân lập Nhật Bản

Đăng ngày: 3-06-2011, 14:52 | Danh mục: Ấn Phẩm

 

Tác giả: Hồ Việt Hạnh

NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 296

Nội dung cuốn sách trình bày về thể chế Tam quyền phân lập một cách toàn diện trên cơ sở hệ thống hoá các quy phạm pháp luật, các quan điểm của 1 số tác giả. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra một số đánh giá về thể chế tam quyền phân lập của nước này.

Cuốn sách được chia làm 4 chương:

Chương 1: Thể chế Tam quyền phân lập và sự tiếp nhận nó của Nhật Bản

Chương 2: Ba nhánh quyền lực trong bộ máy nhà nước Nhật Bản

Chương 3: Mối quan hệ giữa ba nhánh quyền lực của nhà nước Nhật Bản
Chương 4: Một số đánh giá về thể chế tam quyền phân lập ở Nhật Bản

0thảo luận