Trang chủ

Giới thiệu sách

07T012014

SOUTH KOREAN SOCIAL MOVEMENTS

Tác giả: Gi-Wook Shin, Paul Y. Chang

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 305 trang

Kí hiệu: Lv 823

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

07T012014

THE QUEST FOR JAPAN’S NEW CONSTITUTION

Tác giả: Christian G. Winkler

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 215 trang

Kí hiệu: Lv 830

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

07T012014

JAPAN IN THE AGE OF GLOBALIZATION

Tác giả: Carin Holroyd, Ken Coates

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 217 trang

Kí hiệu: Lv 827

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

03T012014

FUKUZAWA YUKICHI VÀ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ: TƯ TƯỞNG CẢI CÁCH GIÁO DỤC

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Tiến Lực

Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, TP. HCM, 2013, 131 trang

Kí hiệu: Vv 2516

Giới thiệu sách

03T012014

LÝ QUANG DIỆU BÀN VỀ TRUNG QUỐC, HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI

Tác giả: Graham Allison, Robert D. Blackwill, Ali Wyne

Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2013, 263 trang

Kí hiệu: Vv 2479

Giới thiệu sách

10T122013

JAPAN’S ACCESSION TO THE COMITY OF NATIONS

Tác giả: Alexander Von Siebold

Dịch giả: Charles Lowe

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 119 trang

Kí hiệu: Lv 814

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

10T122013

MODERN JAPAN AND ITS PROBLEMS

Tác giả: G. C. Allen

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 226 trang

Kí hiệu: Lv 836

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

16T102013

QUAN HỆ VIỆT – TRUNG TRƯỚC SỰ TRỖI DẬY CỦA TRUNG QUỐC

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Liêm chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2013, 379 trang

Kí hiệu: Vv 2513

Giới thiệu sách

16T102013

QUAN HỆ “HAI BỜ BỐN BÊN” TRONG QUÁ TRÌNH TRỖI DẬY CỦA TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM

Tác giả: TS. Vũ Thùy Dương chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2013, 270 trang

Kí hiệu: Vv 2511

Giới thiệu sách

16T102013

SỰ TRỖI DẬY VỀ SỨC MẠNH MỀM CỦA TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2013, 243 trang

Kí hiệu: Vv: 2508