Trang chủ

SOUTH KOREAN SOCIAL MOVEMENTS

Đăng ngày: 7-01-2014, 12:49 | Danh mục: Giới thiệu sách

Phong trào xã hội Hàn Quốc

Tác giả: Gi-Wook Shin, Paul Y. Chang

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 305 trang

Kí hiệu: Lv 823

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Hàn Quốc là một trong những quốc gia thực hiện "làn sóng dân chủ thứ ba" và được cho là một trong những trường hợp thành công nhất của quá trình chuyển đổi dân chủ. Bắt đầu từ những năm 1970, chế độ dân chủ đã lan rộng đến Nam Âu, Châu Mỹ La tinh, Châu Phi và Châu Á, và khoảng 50% các quốc gia dân chủ ngày nay đều đã thực hiện quá trình chuyển đổi sang chế độ dân chủ từ đầu những năm 1970 đến cuối những năm 1990 (Haynes 2001). Chuyển đổi dân chủ vào năm 1987 đánh dấu sự kết thúc của chế độ độc tài cai trị liên tục ở Hàn Quốc kể từ năm 1948 và quốc gia này bắt đầu quá trình dân chủ hóa một cách nghiêm túc. Cuộc bầu cử tổng thống công khai vào năm 1987, việc thành lập chính phủ dân sự vào năm 1993 và việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình lần đầu tiên cho đảng đối lập vào năm 1998 là những mốc lịch sử quan trọng trên con đường đi đến nền dân chủ của Hàn Quốc. Cải cách bộ máy chính quyền được tiến hành sau đó nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho dân chủ hóa và công bằng để nói rằng Hàn Quốc đã thiết lập một nền dân chủ khả thi.

Củng cố nền dân chủ của Hàn Quốc được thúc đẩy qua các lĩnh vực khác nhau trong xã hội chính trị: trong khi cải cách thể chế đã được tiến hành trong chính quyền trung ương (Diamond và Kim 2000), các phong trào xã hội tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong quá trình dân chủ hóa của Hàn Quốc (Armstrong 2002; Huntington 1991; Koo 1993a; Shin 1999; SH Kim 2000a; SS Kim 2003). Mặc dù là chế độ cai trị chuyên quyền, phong trào dân chủ đã phát triển trong suốt những năm 1970 và những năm 1980 và lên đến đỉnh điểm trong cuộc vận động hàng triệu người vì mục đích tự do chính trị trong mùa hè năm 1987.

Để góp phần giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các phong trào xã hội ở Hàn Quốc, tác giả Gi-Wook Shin Paul Y. Chang đã cho ra đời cuốn South Korean social movements” (Phong trào xã hội Hàn Quốc). Cuốn sách khám phá sự phát triển của xã hội dân sự ở Hàn Quốc bằng cách tập trung vào sự thể chế hóa và sự phổ biến của các phong trào xã hội sau thời kỳ quá độ dân chủ vào năm 1987; khảo sát sự chuyển đổi của các phong trào xã hội Hàn Quốc từ các chiến dịch dân chủ của những năm 1970 và 1980 sang xã hội dân sự nổi lên trong giai đoạn dân chủ. Nội dung cuốn sách cho thấy rằng việc chuyển đổi sang một chính phủ dân chủ đã được thúc đẩy, một phần là do áp lực từ các nhóm phong trào xã hội đã đấu tranh với nhà nước để mang lại nền dân chủ. Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi, các nhà hoạt động xã hội/chính trị tìm thấy chính mình trong một bối cảnh chính trị khác về chất mà trong đó kích thích sự phát triển của lĩnh vực phong trào xã hội.

Quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển phong trào là cần thiết để làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng ta về quá trình dân chủ hóa tại Hàn Quốc vì lĩnh vực phong trào xã hội vẫn đóng một vai trò quan trọng trong nền chính trị Hàn Quốc ngày nay. Nội dung của cuốn sách cho thấy có ít nhất hai quá trình quan trọng để xem xét khi đánh giá phong trào xã hội đã thay đổi như thế nào từ chế độ độc tài đến giai đoạn dân chủ ở Hàn Quốc. Thứ nhất, liên quan đến sự thể chế hóa phong trào dân chủ nhờ đó các lý tưởng dân chủ và nhân đạo đã được cụ thể hóa trong các tổ chức chính phủ như Quỹ Dân chủ Hàn Quốc (Korea Democracy Foundation) và Ủy ban Nhân quyền Quốc gia (National Human Rights Commission). Các phong trào xã hội cũng được thể chế hoá với nhiều nhà hoạt động xã hội/chính trị trong quá khứ đã được tham gia chính trị  một cách thích hợp như những người đã được Quốc hội bầu cử và các quan chức chính phủ. Thứ hai, các phong trào đã phát triển bao gồm cả các quá trình lan truyền vì các phong trào xã hội mới đã phù hợp và thích ứng với các nguồn tài nguyên vật chất và văn hóa từ phong trào dân chủ của những năm 1970 và 1980. Do đó, nội dung của cuốn sách cũng trình bày, thảo luận về sự phát triển của các phong trào xã hội Hàn Quốc liên quan đến hai quá trình này; thảo luận về di sản của phong trào dân chủ và những thách thức mà các phong trào xã hội Hàn Quốc ngày nay phải đối mặt.

Sau quá trình chuyển đổi dân chủ, lĩnh vực phong trào xã hội vẫn hoạt động và cuốn sách đi vào tìm hiểu các phong trào xã hội đã phát triển như thế nào từ chế độ độc tài sang thời kỳ dân chủ. Sau những cải cách dân chủ, các nhà hoạt động phong trào xã hội tìm thấy mình trong một môi trường chính trị hoàn toàn khác về chất, định hình khuôn khổ các hoạt động của họ. Cuốn sách đưa ra phương pháp tiếp cận "vòng đời" đối với các phong trào xã hội và nêu ra tính nhân văn của phong trào xã hội để phát triển một khuôn khổ cho sự hiểu biết về sự phát triển của các phong trào xã hội Hàn Quốc sau khi chuyển đổi dân chủ.

Bao gồm một mảng ấn tượng các trường hợp nghiên cứu khác nhau, từ phong trào của phụ nữ đến các tổ chức phi chính phủ về môi trường, và từ sản phẩm văn hóa cho đến pháp luật, cuốn sách đã làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng ta về quá trình dân chủ hóa ở Hàn Quốc và cho thấy rằng lĩnh vực phong trào xã hội vẫn đóng một vai trò quan trọng trong nền chính trị Hàn Quốc ngày nay. Như vậy có thể thấy, cuốn sách đã mang đến cho bạn đọc những hiểu biết sâu sắc và toàn diện hơn về những phong trào xã hội ở Hàn Quốc. Đây là tài liệu thực sự bổ ích cho sinh viên,  các nhà nghiên cứu và học giả khi nghiên cứu Hàn Quốc, chính trị Châu Á, lịch sử chính trị và các phong trào xã hội, mà cụ thể là phong trào xã hội ở Hàn Quốc.

Thực hiện: Hà Hậu

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận