Trang chủ

Giới thiệu sách

13T062013

KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM NĂM 2011, TRIỂN VỌNG NĂM 2012

Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng chủ biên

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012, 363 trang

Kí hiệu: Vv 2460

Giới thiệu sách

06T062013

THE KOREAN ECONOMY: SIX DECADES OF GROWTH AND DEVELOPMENT

Tác giả: Il SaKong, Youngsun Koh

Nhà xuất bản Korea Development Institute, Seoul, Korea, 2010, 331 trang

Kí hiệu: Lt 109

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

06T062013

KOIZUMI AND JAPANESE POLITICS

Tác giả: Yu Uchiyama

Dịch giả: Carl Freire

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 210 trang

Kí hiệu: Lv 828

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

06T062013

A CULTURAL HISTORY OF POSTWAR JAPAN 1945-1980

Tác giả: Shunsuke Tsurumi

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 174 trang

Kí hiệu: Lv 810

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

06T062013

BLACK STAR OVER JAPAN

Tác giả: Albert Axelbank

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 240 trang

Kí hiệu: Lv 818

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

06T062013

KIM JONG IL’S LEADERSHIP OF NORTH KOREA

Tác giả: Jae-Cheon Lim

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2011, 225 trang

Kí hiệu: Lv 831

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

07T052013

NORTH KOREA’S MILITARY-DIPLOMATIC CAMPAIGNS, 1966-2008

Tác giả: Narushige Michishita

Nhà xuất bản Routledge, USA, 2010, 276 trang

Kí hiệu: Lv 837

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Giới thiệu sách

04T032013

BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU NHẬT BẢN NHẬT BẢN VÀ CHÂU Á

Tác giả: Phan Hải Linh chủ biên

Nhà xuất bản thế giới, Hà Nội, 2012, 458 trang

Kí hiệu: Vv2451

Giới thiệu sách

04T032013

MA CAO SAU KHI TRỞ VỀ TRUNG QUỐC: THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

Tác giả: Vũ Thùy Dương chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2012, 255 trang

Kí hiệu: Vv 2454

Giới thiệu sách

04T032013

QUAN HỆ BIÊN MẬU GIỮA TÂY BẮC – VIỆT NAM VỚI VÂN NAM – TRUNG QUỐC (2001-2020)

Tác giả: Nguyễn Đình Liêm chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2012, 203 trang

Kí hiệu: Vv 2452