Trang chủ

Giới thiệu sách

04T032013

TRUNG QUỐC NĂM 2011-2012

Tác giả: GS. TS. Đỗ Tiến Sâm, THS. Chu Thùy Liên đồng chủ biên

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2012, 351 trang

Kí hiệu: Vv 2453

Giới thiệu sách

31T012013

TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG - LUẬT PHÁP, ĐỊA CHÍNH TRỊ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tác giả: Đặng Đình Quý chủ biên

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2012, 439 trang

Kí hiệu: Vt 446

Giới thiệu sách

31T012013

BIỂN ĐÔNG – HƯỚNG TỚI MỘT KHU VỰC HOÀ BÌNH, AN NINH VÀ HỢP TÁC

Tác giả: Đặng Đình Quý chủ biên

Nhà Xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2011, 509 trang

Kí kiệu: Vt 449

Giới thiệu sách

31T012013

QUAN HỆ QUỐC TẾ THỜI HIỆN ĐẠI – NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI ĐẶT RA

Tác giả: GS. TS. Đỗ Thanh Bình, PGS. TS. Văn Ngọc Thành chủ biên

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2012, 526 trang

Kí hiệu: Vv 2434

Giới thiệu sách

31T012013

NHẬN DIỆN QUYỀN LỰC – MỘT CHOMSKY KHÔNG THỂ NÀO THIẾU

Tác giả: Peter R. Mitchell, John Schoeffel

Dịch giả: Hoàng Văn Vân, hiệu đính: Đinh Hoàng Thắng

Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội, 2012, 576 trang

Kí hiệu: Vv 2450

Giới thiệu sách

22T012013

ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Tác giả tập thể: Bộ Công thương

Nhà xuất bản Công thương, Hà Nội, 2012, 227 trang

Kí hiệu: Vv 2438

Giới thiệu sách

22T012013

KHU KINH TẾ TỰ DO – THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ

Tác giả: Đặng Thị Phương Hoa

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012, 171 trang

Kí hiệu: Vv 2440

Giới thiệu sách

22T012013

NHỮNG YÊU SÁCH ĐỐI KHÁNG CỦA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC Ở KHU VỰC BÃI NGẦM TƯ CHÍNH VÀ THANH LONG TRONG BIỂN ĐÔNG

Tác giả: Brice M. Claget

Dịch giả: Nguyễn Quang Vinh, Cao Xuân Thự

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2012, 155 trang

Kí hiệu: Vv 2436

Giới thiệu sách

22T012013

PHỤ NỮ CHÂU Á VÀ GIÁO DỤC – QUAN ĐIỂM Á, ÂU VÀ NHỮNG NHÌN NHẬN KHÁC

Tác giả: Trần Thị Phương Hoa

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2012, 519 trang

Kí kiệu: Vv2437

Giới thiệu sách

22T012013

QUAN HỆ MỸ - TRUNG QUỐC THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI

Tác giả: Lê Khương Thùy

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012, 254 trang

Kí hiệu: Vv 2441