Trang chủ

Giới thiệu sách

02T062015

LỊCH SỬ, VĂN HÓA VÀ NGOẠI GIAO VĂN HÓA: SỨC SỐNG CỦA QUAN HỆ VIỆT NAM - NHẬT BẢN TRONG BỐI CẢNH MỚI CỦA QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2014, 721 trang

Ngôn ngữ: Song ngữ Việt - Nhật

Kí hiệu: Vv2632

Giới thiệu sách

20T052015

MADE IN JAPAN

Tác giả: Akio Morita

Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội, 2014, 595 trang

Kí hiệu: Vv2620

Giới thiệu sách

08T052015

THIÊN CƠ TRUNG QUỐC

Tác giả: Vương Mông

Nhà xuất bản Hồng Đức, Hà Nội, 2014, 603 trang

Kí hiệu: Vv2628

Giới thiệu sách

10T022015

NHẬT BẢN TRONG THỜI ĐẠI CHÂU Á

Tác giả: Khoa Đông phương học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2014, 311 trang

Kí hiệu: Vv2606

Giới thiệu sách

10T022015

NGOẠI GIAO NHẬT BẢN TỪ MINH TRỊ DUY TÂN ĐẾN HIỆN ĐẠI

Tác giả: Irie Akira; Nguyễn Đức Minh, Lê Thị Bình dịch

Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội, 2013, 270 trang

Kí hiệu: Vv 2625

Giới thiệu sách

10T022015

LỊCH SỬ GIAO LƯU VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Tác giả: Phạm Thị Thu Giang chủ biên

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2014, 400 trang

Kí hiệu: Vv2607

Ngôn ngữ: Song ngữ Việt - Nhật

Giới thiệu sách

10T022015

CUỘC HẢI CHIẾN HUYỀN THOẠI TRÊN ĐẢO GẠC MA

Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2014, 454 trang

Kí hiệu: Vt 485

Giới thiệu sách

04T022015

TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ TRỖI DẬY: TÁC ĐỘNG VÀ ĐỐI SÁCH CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG Á

Tác giả: PGS. TS. Phạm Thái Quốc chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013, 355 trang

Kí hiệu: Vv2613

Giới thiệu sách

04T022015

CHIẾN LƯỢC AN NINH NĂNG LƯỢNG CỦA TRUNG QUỐC: TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG

Tác giả: TS.  Đỗ Minh Cao

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2014, 283 trang

Kí hiệu: Vv2618

Giới thiệu sách

03T022015

ÂM MƯU THỦ ĐOẠN CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ CÔNG LUẬN THẾ GIỚI

Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2014, 439 trang

Kí hiệu: Vt483