Trang chủ

Giới thiệu sách

27T052016

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA NHO GIÁO TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

Tác giả: PGS. TS. Phạm Văn Đức, GS. Hwang Eui Dong,

GS. Kim Sea Jeong đồng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015, 394 trang

Kí hiệu: Vv2735

Giới thiệu sách

12T042016

NÂNG CẤP NGÀNH VỚI VẤN ĐỀ THAM GIA MẠNG SẢN XUẤT QUỐC TẾ KINH NGHIỆM ĐÔNG Á

Tác giả: Nguyễn Bình Giang

Ký hiệu:Vv2733

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 384tr., 2015

Giới thiệu sách

22T032016

HỘI NHẬP KINH TẾ ĐÔNG Á NHÌN TỪ GÓC ĐỘ MẠNG LƯỚI SẢN XUẤT KHU VỰC VÀ HÀM Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Tác giả: Bùi Thái Quyên

Nhà xuất bản: Lao Động-Xã hội, 195tr., 2014

Ký hiệu: Vv2693

Giới thiệu sách

23T022016

GÃ KHỔNG LỒ MẤT NGỦ: MỘT GÓC NHÌN VỀ CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI

Tác giả: Susan L. Shirk, Vũ Tú Mạnh – Trần Hà Trang dịch

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Hà Nội, 2015, 478 trang

Kí hiệu: Vv2726

Giới thiệu sách

16T022016

SỞ HỮU TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN ĐẠI: LÝ LUẬN, THỰC TIỄN THẾ GIỚI VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

Tác giả: Phạm Thái Quốc (chủ biên)

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2015, 302 trang

Kí hiệu: Vv2695

Giới thiệu sách

20T012016

10 TÔN GIÁO LỚN TRÊN THẾ GIỚI

Tác giả: Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên)

Nxb Chính trị Quốc gia, 642tr., 2014

Ký hiệu: Vv2629

Giới thiệu sách

27T112015

VĂN HÓA LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI NHẬT

Tác giả: John C. Condon và Tomoko Masumoto

Nhà xuất bản Lao Động, 259 tr, 2015

Ký hiệu: Vv2721

Giới thiệu sách

26T112015

CẢI CÁCH GIÁO DỤC NHẬT BẢN

Tác giả: Ozaki Mugen

Nhà xuất bản lao động, Hà Nội, 2015, 327 trang

Kí hiệu: Vv2722

Giới thiệu sách

26T112015

BAN KI MOON - HÃY HỌC NHƯ KẺ NGỐC & ƯỚC MƠ NHƯ THIÊN TÀI

Tác giả: Shin Woong Jin

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2015, 271 trang

Kí hiệu: Vv2725

Giới thiệu sách

16T112015

VĂN HÓA NHẬT BẢN: TỪ VỰNG, PHONG TỤC, QUAN NIỆM

Vũ Hữu Nghị dịch, Lưu Ngọc Trịnh hiệu đính

Nhà xuất bản thế giới, 2014, 554 tr.

Ký hiệu: Vv2720