Trang chủ

Giới thiệu sách

16T112015

KỶ NGUYÊN PARK CHUNG HEE VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN THẦN KỲ CỦA HÀN QUỐC

Tác giả: Kim Byung-kook, Ezra F. Vogel chủ biên

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2015, 881 trang

Kí hiệu: Vv2723

Giới thiệu sách

13T112015

VIỆT NAM - HÀN QUỐC: MỘT PHẦN TƯ THẾ KỶ CHIA SẺ CÙNG PHÁT TRIỂN

Tác giả: TS. Lee Han Woo, GS. Bùi Thế Cường

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Tp HCM, 2015, 267 trang

Kí hiệu: Vv2719

Giới thiệu sách

13T112015

NHẬT BẢN – HÀNH TRÌNH VÀ CẢM NHẬN

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông, Hà Nội, 2015, 169 trang

Kí hiệu: Vv2724

Giới thiệu sách

12T112015

OBAMA VÀ SỰ TRỖI DẬY CỦA TRUNG QUỐC

Tác giả: Jeffrey A. Bader

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2015, 331 tr.

Ký hiệu: Vv2713

Giới thiệu sách

12T112015

BIỂN ĐÔNG: CUỘC TÌM KIẾM ĐỒNG THUẬN NAN GIẢI

Tác giả: G. M. Lokshin

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2015, 356 tr.

Ký hiệu: Vv2712

Giới thiệu sách

31T082015

LEE KUN HEE - NHỮNG LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC VÀ KỲ TÍCH SAMSUNG

Tác giả: Ji Pyeong Gil

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2014, 351 trang

Kí hiệu: Vv2615

Giới thiệu sách

30T072015

LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM 1940-2010

Tác giả: GS. Vũ Dương Ninh

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2014, 363 trang

Kí hiệu: Vv2633

Giới thiệu sách

30T062015

KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2014-2015: NỖ LỰC PHỤC HỒI ĐỂ CHUYỂN SANG QUỸ ĐẠO TĂNG TRƯỞNG MỚI

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015, 274 trang

Kí hiệu: Vv2686

Giới thiệu sách

22T062015

SHOGUN CUỐI CÙNG

Tác giả: Shiba Ryotaro; An Nhiên dịch

Nhà xuất bản Thế giới, 2014, 363 trang

Ký hiệu: Vv2626

Giới thiệu sách

19T062015

NHẬT BẢN CẬN ĐẠI

Tác giả: Vĩnh Sính

Nhà xuất bản Lao Động, Hà Nội,  2014, 321 trang

Ký hiệu: Vv2616