Trang chủ

Giới thiệu sách

08T032012

TRAO ĐỔI LÝ LUẬN LẦN THỨ HAI GIỮA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN NHẬT BẢN

Tác giả: Tô Huy Rứa chủ biên

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, 262 trang

Giới thiệu sách

08T032012

CÁC KHU KINH TẾ TỰ DO Ở DUBAI, HÀN QUỐC VÀ TRUNG QUỐC

Tác giả: Võ Đại Lược chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009, 373 trang

Giới thiệu sách

08T032012

BA VĨ NHÂN TRUNG QUỐC CỦA THẾ KỶ XX

Tác giả Thi Hữu Tùng

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, 455 trang

Giới thiệu sách

08T032012

NGOẠI GIAO CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA HAI MƯƠI NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI

Tác giả: TS. Lê Văn Mỹ

Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2011, 315tr.

Giới thiệu sách

17T022012

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NỀN KINH TẾ TRONG KHU VỰC VÀ KINH TẾ VIỆT NAM

Tác giả: Võ Đại Lược; Trần Văn Thọ

Loại sách: Kinh tế

Nơi xb HN

Nxb Viện KTTG

Năm xb 1991

Số trang 237 tr

Nội dung: Cuốn sách chia làm các đề mục lớn sau:

-          Khả năng biến đổi của vùng Tây - Thái Bình Dương - Tư bản và kỹ thuật nước ngoài trong phát triển kinh tế

-          Vai trò của chính phủ trong quá trình công nghiệp hoá

-          Sức sống của nền knh tế Nhật Bản và các tổ chức xí nghiệp. - Đổi mới ở Việt Nam

-          Một số vấn đề về kinh tế đối ngoại của Việt Nam

Quan hệ kinh tế Nhật Bản - Việt Nam

 

Nguồn tin Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Giới thiệu sách

17T022012

NHẬT BẢN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM, LÀO, CAMPUCHIA

Tác giả: Hoàng Thị Minh Hoa chủ biên Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2010, 198tr.
Quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam, Lào và Campuchia là một bộ phận không thể tách rời của quan hệ quốc tế ở Châu Á – Thái Bình Dương nói chung và khu vực Đông Á nói riêng. Trong sự điều chỉnh chính sách đối ngoại sau Chiến tranh Lạnh, Nhật Bản đề cao vai trò của các nước Đông Nam Á và ngày càng gia tăng hợp tác toàn diện với các nước này trong đó coi trọng ba nước Đông Dương. Để giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương, tác giả Hoàng Thị Minh Hoa đã chủ biên cuốn sách “Nhật Bản với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Lào và Campuchia”.

Giới thiệu sách

17T022012

NHỮNG CÂY BÚT KIỆT XUẤT TRONG VĂN HỌC NHẬT BẢN HIỆN ĐẠI

Tác giả: Nguyễn Tuấn Khanh Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2011, 473tr. Văn học Nhật Bản hiện đại nói chung được các học giả người Nhật chia thành 2 giai đoạn là trước chiến tranh và sau chiến tranh, hoặc 3 giai đoạn là thời Duy tân Minh trị, Taisho và Showa. Một số học giả khác quan niệm về tính hiện đại có phần cởi mở hơn. Bên cạnh những nhà văn Nhật Bản kiệt xuất trong giai đoạn từ năm 1868 đến 1989, các học giả này cho rằng không thể không đề cập đến một số cây bút xuất sắc thuộc lớp sau, coi họ là những tiếng nói độc đáo, hấp dẫn nhất của văn học Nhật Bản hiện đại, là một dạng thức mới mẻ của nền văn xuôi cuối thế kỷ XX và đầu XXI.
Trang trước 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Trang sau