Trang chủ

Giới thiệu sách

28T062016

NHẬT BẢN DUY TÂN 30 NĂM

Tác giả:  Đào Trinh Nhất

Nhà xuất bản Thế giới, 2015, 409 trang

Ký hiệu: Vv2731

Giới thiệu sách

16T062016

ĐIỆN ẢNH CHÂU Á ĐƯƠNG ĐẠI: NHỮNG VẤN ĐỀ LỊCH SỬ, MỸ HỌC VÀ PHONG CÁCH

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2015, 393 trang

Kí hiệu: Vt 502

Giới thiệu sách

16T062016

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ THĂNG TIẾN TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN

Tác giả: Yukio Okubo

Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội, 2015, 227 trang

Kí hiệu: Vv2730

Giới thiệu sách

16T062016

TÌM HIỂU NGƯỜI NHẬT BẢN – ĐỂ BIẾT RÕ NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM CỦA TA

Tác giả: Trần Minh Triết

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2015, 183 trang

Kí hiệu: Vv2728

Giới thiệu sách

16T062016

NHẬT HOÀNG HIROHITO VÀ CÔNG CUỘC KIẾN THIẾT NƯỚC NHẬT HIỆN ĐẠI

Tác giả: Herbert P. Bix

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2014, 703 trang

Kí hiệu: Vt499

Giới thiệu sách

14T062016

VĂN HỌC VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Tác giả: PGS. TS. Đoàn Lê Giang, PGS. TS. Trần Thị Phương Phương tuyển chọn

Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2015, 799 trang

Kí hiệu: Vt 508

Giới thiệu sách

14T062016

VỚI THẾ KỶ XX

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2016, 485 trang

Kí hiệu: Vt 500

Giới thiệu sách

14T062016

TRUNG QUỐC NHÌN TỪ NHIỀU PHÍA

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội, 2015, 538 trang

Kí hiệu: Vv2714

Giới thiệu sách

14T062016

CÔNG TY NHẬT BẢN

Tác giả: Rodney Clark

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2014, 335 trang

Kí hiệu: Vv2727

Giới thiệu sách

27T052016

ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC SAU KHỦNG HOẢNG: KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Duy Lợi

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2016, 217 trang

Kí hiệu: Vv 2734