Trang chủ

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 3

Đại dịch COVID-19 mang đến cho xã hội Nhật Bản điều gì?

Đăng ngày: 5-06-2023, 20:55

Trong bài viết này, tác giả - một nhà tâm lý học xã hội Nhật Bản nhận định về tác động xã hội của đại dịch COVID-19 trên cơ sở xem xét thực trạng xã hội trong hai năm qua, kể từ khi đại dịch bùng phát đầu năm 2020 đến thời điểm hiện tại, tháng 2/2022. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội dân sự Nhật Bản, đó là điều không cần phải bàn cãi, tuy nhiên cũng cần nhìn nhận rằng không phải mọi tác động đều theo hướng tiêu cực. Trong khi đề cập đến Thế vận hội Olympic được tổ chức trong đại dịch COVID-19, tác giả cố gắng nắm bắt những vấn đề của một xã hội Nhật Bản hiện đại đang dần sáng tỏ trong đại dịch, đồng thời cũng chỉ ra rằng mặc dù sự xuất hiện của một xã hội dân sự hoàn thiện là điều không dễ dàng, nhưng đã thấy manh nha con đường dẫn tới đó.

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 3

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với các công ty chế tạo Nhật Bản tại Việt Nam trước giai đoạn "bình thường mới"

Đăng ngày: 1-06-2023, 20:46

Cho đến nửa đầu năm 2021, do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và đại dịch COVID-19 bùng phát, không ít công ty Nhật Bản đã cân nhắc việc dời hoạt động từ Trung Quốc sang Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến chủng mới, chuỗi cung ứng tại một số nước Đông Nam Á đã bị gián đoạn nghiêm trọng, sản xuất, thương mại và đầu tư chịu ảnh hưởng rất lớn. Bài viết này đề cập đến những tác động của làn sóng đại dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam đối với hoạt động của các công ty chế tạo Nhật Bản, cũng như những giải pháp cấp bách đã được đưa ra nhằm ứng phó hiệu quả trong tình hình mới.

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 2

Chính sách phát triển nhà máy điện mặt trời của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Đăng ngày: 26-05-2023, 10:00

ài viết2 này ngoài những phân tích về khái nhiệm, đặc điểm của các nhà máy điện mặt trời còn chỉ ra được thực trạng chính sách pháp luật của Việt Nam đối với nhà máy điện mặt trời trong xây dựng và quản lý; kinh nghiệm của Trung Quốc về một số chính sách phát triển nhà máy điện mặt trời, từ đó rút ra bài học, đưa ra các kiến nghị về giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật của Việt Nam đối với các nhà máy điện mặt trời.

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 2

Chính sách hướng Nam cộng của Hàn Quốc: thực trạng và vấn đề đặt ra

Đăng ngày: 22-05-2023, 09:58

Chính sách hướng Nam mới New Southern Policy (NSP) đã được chính quyền Tổng thống Moon công bố vào tháng 11 năm 2017 tại Jarkarta, Indonesia. Tiếp đến, vào ngày 23/9/2020, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Moon Jae-in đã bổ sung các nguyên tắc chỉ đạo và nhiều nội dung hợp tác cụ thể hơn và nó được biết đến như là Chính sách hướng Nam cộng (NSP Plus).

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 2

Những vấn đề chính trị và an ninh nổi bật khu vực Đông Bắc Á năm 2021

Đăng ngày: 15-05-2023, 09:48

Trên cơ sở phân tích bối cảnh quốc tế và khu vực, bài viết đánh giá những vấn đề chính trị và an ninh nổi bật của khu vực Đông Bắc Á trong năm 2021. Về chính trị, đó là các vấn đề: củng cố liên minh chiến lược Nhật - Mỹ - Hàn, củng cố quan hệ máu thịt Triều –Trung, xu hướng đòi độc lập gia tăng ở Đài Loan. Về an ninh, đó là các vấn đề: căng thẳng trên eo biển Đài Loan, tình huống an ninh mới trên eo biển Nhật Bản, “dậy sóng” trên biển Hoa Đông, cuộc chạy đua vũ trang của Hàn Quốc và Triều Tiên. Bài viết cũng đưa ra một số dự báo về triển vọng chính trị và an ninh khu vực trong năm 2022.

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 2

Gakusei – sự khởi đầu kỷ nguyên giáo dục tân học tại Nhật Bản

Đăng ngày: 15-05-2023, 09:46

Bài viết tập trung tìm hiểu về những cơ sở ra đời và nội dung của Gakusei (Học chế) - chính sách giáo dục tân học đầu tiên được áp dụng thống nhất tại Nhật Bản trong buổi đầu của chính quyền Minh Trị. Từ đó, bài viết đi sâu phân tích những tác động của chính sách này đối với sự hình thành nền tân học của Nhật Bản vào nửa cuối thế kỷ XIX.

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 2

Sáng tác của Banana Yoshimoto từ góc nhìn văn học đại chúng

Đăng ngày: 12-05-2023, 09:44

Từ góc nhìn văn học đại chúng, bài viết tìm ra những đặc điểm của dòng văn học đại chúng cũng như những nỗ lực tiếp cận văn học tinh hoa/thuần túy của Banana Yoshimoto thể hiện trong ba sáng tác là Kitchen, TsugumiN.P, từ đó đi đến nhận định Banana là tác giả tiêu biểu cho “văn học trung gian” – một dòng văn học xuất hiện và phát triển ở Nhật Bản đặc biệt là từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 2

Ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc đến chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ năm 2012 đến nay

Đăng ngày: 8-05-2023, 09:42

Bài viết đề cập đến những vấn đề về chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc, đồng thời phân tích ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Nhật Bản, Đài Loan và vấn đề biển Đông từ năm 2012 đến nay. Trong phần cuối của bài viết, tác giả đưa ra những đánh giá khái quát về ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc trong chính sách đối ngoại đối với từng đối tượng kể trên.

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 2

Thực tiễn quá trình xây dựng chính phủ số ở Trung Quốc hiện nay

Đăng ngày: 5-05-2023, 08:52

Chính phủ số ở Trung Quốc là mô hình vận hành chính phủ mới, dựa trên thành tựu của khoa học công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các nhu cầu hành chính, hướng đến hiện đại hóa quản trị nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay, Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp tích cực để thúc đẩy xây dựng chính phủ số ở ba phương diện chính: xây dựng cơ sở hạ tầng số, xây dựng và quản trị dữ liệu chính phủ, xây dựng các ứng dụng chính phủ số. Trong quá trình đó, Trung Quốc đã thu được nhiều bước tiến nhưng cũng còn nhiều khó khăn cần khắc phục để tiếp tục thực hiện xây dựng chính phủ số một cách hiệu quả.

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 2

Chính sách xóa đói, giảm nghèo của Trung Quốc và hàm ý đối với Việt Nam

Đăng ngày: 1-05-2023, 10:15

Cùng với quá trình cải cách, mở cửa từ năm 1978 đến nay, Trung Quốc luôn coi trọng và đã có nhiều chính sách, biện pháp nhằm thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Trung Quốc đã có sự điều chỉnh về mục tiêu và áp dụng các chính sách khác nhau đối với công tác này ở từng giai đoạn cụ thể, từ cải cách thể chế kinh tế nông thôn trong giai đoạn đầu đến tăng cường xóa đói, giảm nghèo theo kế hoạch và đẩy mạnh thực hiện các chính sách thoát nghèo để hướng tới mục tiêu “xây dựng toàn diện xã hội khá giả”.