Trang chủ

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

12T072023

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động đa chiều đến hệ thống chính trị Việt Nam. Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang chịu tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra nhiều cơ hội cho việc đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức hoạt động của Đảng đồng thời cũng phải đương đầu với nhiều thách thức.

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

03T072023

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 30/6/2023, dưới sự chủ trì của Bí thư Trần Hoàng Long, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tháng 6 với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

Nhận thức, trách nhiệm và giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay

Đăng ngày: 12-06-2023, 14:11

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ đường lối, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Một trong những phương thức mà các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền, chống phá có hiệu quả nhất hiện nay, đó là mạng xã hội.

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

25T052023

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

Ngày 19 tháng 5 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ra Nghị quyết số 26 – NQ/TW Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết này của Đảng đã đề ra những mục tiêu về khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đến năm 2030 đối với từng nhóm cán bộ. Nghị quyết này ra đời đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cấp thiết của thời đại toàn cầu hóa, quốc tế hóa bắt buộc cán bộ cần phải nỗ lực tu dưỡng, trau dồi để có đủ khả năng làm việc phù hợp.

 

Các tổ chức đoàn thể, Đoàn TNCS HCM

21T042023

Hội thảo Liên Chi đoàn “An ninh năng lượng và lương thực toàn cầu: Những vấn đề đặt ra”

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (1953 – 2023) và 30 năm thành lập Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (1993 – 2023), được sự đồng ý của Chi ủy, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á và Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 18 tháng 4 vừa qua, Chi đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã phối hợp cùng 5 chi đoàn trong Khối nghiên cứu quốc tế tổ chức Hội thảo Liên chi đoàn với chủ đề “An ninh năng lượng và lương thực toàn cầu: Những vấn đề đặt ra”. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Viện đồng tổ chức, đại diện Đoàn Viện Hàn lâm và toàn thể các đoàn viên của 6 chi đoàn.

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

13T042023

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và trách nhiệm của cán bộ nghiên cứu khoa học

Ngày 22/10/2018 Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nhấn mạnh: “ Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

31T032023

Việt Nam tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa với các quốc gia, các tổ chức quốc tế

Tại Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26 tháng 1 năm 2021, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã trình bày các định hướng lớn của đất nước ta trong giai đoạn 10 năm tới, trong đó nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng “chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả…

Các tổ chức đoàn thể, Đoàn TNCS HCM

26T032023

Công tác Đoàn với quá trình chuyển đổi số

Theo nhận định của nhà kinh tế học người Thụy Sĩ, Klaus Schwab, người sáng lập và là Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, tác giả cuốn sách “The Fourth Industrial Revolution”, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ( gọi tắt là CMCN 4.0) giống như “một cơn sóng thần với tốc độ rất lớn và không thể so sánh với các cuộc cách mạng trước đó”[1].  CMCN 4.0 đã và đang tạo ra những xu hướng mới trong quá trình toàn cầu hóa, là xu hướng hiện tại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu thông qua các hệ thống mạng thực ảo (CPS), hệ thống truyền thông thông tin Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI)...

Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

28T022023

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Điểm tựa vững chắc cho nền tảng tư tưởng của Đảng về văn hóa

Ngày 28/2/2023 vừa qua, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày ra đời của Đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2023. Đề cương văn hóa năm 1943 do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được nhận định là văn kiện đầu tiên mang tầm vóc cương lĩnh về văn hóa của Đảng Cộng Sản Việt Nam, là văn kiện đặt nền móng, mở đường cho việc xây dựng lý luận văn hóa cách mạng Việt Nam[1], là ngọn đèn soi rọi cho nền văn hóa Việt Nam hiện đại.

Các tổ chức đoàn thể, Đoàn TNCS HCM

13T012023

Hoạt động tình nguyện “Mùa đông ấm – Xuân yêu thương 2023” của Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của viên chức, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nhân dịp xuân Quý Mão sắp đến, ngày 11 tháng 1 vừa qua, Công đoàn và Chi đoàn Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á kết hợp cùng Liên Chi đoàn khối quốc tế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức chương trình “Mùa đông ấm - Xuân yêu thương 2023” tại trường Tiểu học Đồng Thái, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.