Trang chủ

Các tổ chức đoàn thể » Đoàn TNCS HCM

Nói chuyện về Kỹ năng thuyết trình..

Đăng ngày: 9-02-2012, 12:58

Sáng ngày 1/12 vừa qua, Chi Đoàn Viện nghiên cứu Đông Bắc Á đã mời TS. Phan Quốc Việt – người sáng lập Tâm Việt Group – chủ trì buổi nói chuyện về Kỹ năng thuyết trình..


Đây là một hoạt động nằm trong chương trình sinh hoạt khoa học của Chi Đoàn, nhằm phát triển kỹ năng thuyết trình cho các Đoàn viên là cán bộ trẻ trong cơ quan. Với tính chất chia sẻ kinh nghiệm, buổi nói chuyện đã tạo được không khí vui vẻ, cởi mở và phần nào giải đáp được một số thắc mắc về kỹ năng cũng như các nhân tố quan trọng tạo nên thành công của một bài thuyết trình.

 

Theo Tâm Việt Group, thuyết trình là một trong 20 kỹ năng quan trọng trong Chương trình phát triển kỹ năng cơ bản dành cho cá nhân mà công ty đang theo đuổi. Thuần thục kỹ năng này là chúng ta đã nắm vững chiếc chìa khóa mở một trong các cánh cửa dẫn đến thành công.

 

 

Nói chuyện về Kỹ năng thuyết trình..

 

TS. Phan Quốc Việt hăng say giải thích về tầm quan trọng của yếu tố “phi ngôn từ” trong thuyết trình

Các tổ chức đoàn thể » Chi bộ

NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ Về tăng cường kỷ luật lao động tại Viện

Đăng ngày: 9-02-2012, 08:07.    ĐẢNG UỶ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VN                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.                       * * *                                                            __________________________

CHI BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á

.                                                                                      Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ

Về tăng cường kỷ luật lao động tại Viện

 

1. Chi bộ kiên quyết chấn chỉnh tình hình kỷ luật lao động trong toàn đơn vị; phối hợp cùng Lãnh đạo Viện tổ chức thảo luận dân chủ, ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế về thời gian làm việc tại Viện.

 

2. Tất cả các đảng viên của Chi bộ phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành Quy chế về thời gian làm việc tại Viện; động viên, nhắc nhở quần chúng nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế; các đảng viên là lãnh đạo các bộ phận chịu trách nhiệm về việc chấp hành Quy chế của cán bộ do mình quản lý.

 

3. Chi ủy có trách nhiệm phối hợp với Lãnh đạo Viện thường xuyên nắm chắc tình hình làm việc tại Viện của cán bộ, đảng viên; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Quy chế với Chi bộ.

 

4. Việc chấp hành Quy chế là tiêu chí quan trọng trong việc kiểm điểm, phân loại đảng viên định kỳ 6 tháng và 1 năm.


T/M Chi ủy

Bí thư

 


Đặng Xuân Thanh

Các tổ chức đoàn thể

NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ Về tăng cường kỷ luật lao động tại Viện

Đăng ngày: 9-02-2012, 07:49

.    ĐẢNG UỶ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VN                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.                       * * *                                                            __________________________

CHI BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG BẮC Á

.                                                                                      Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ

Về tăng cường kỷ luật lao động tại Viện

    1. Chi bộ kiên quyết chấn chỉnh tình hình kỷ luật lao động trong toàn đơn vị; phối hợp cùng Lãnh đạo Viện tổ chức thảo luận dân chủ, ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế về thời gian làm việc tại Viện.
    2. Tất cả các đảng viên của Chi bộ phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành Quy chế về thời gian làm việc tại Viện; động viên, nhắc nhở quần chúng nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế; các đảng viên là lãnh đạo các bộ phận chịu trách nhiệm về việc chấp hành Quy chế của cán bộ do mình quản lý.
    3. Chi ủy có trách nhiệm phối hợp với Lãnh đạo Viện thường xuyên nắm chắc tình hình làm việc tại Viện của cán bộ, đảng viên; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Quy chế với Chi bộ.
    4. Việc chấp hành Quy chế là tiêu chí quan trọng trong việc kiểm điểm, phân loại đảng viên định kỳ 6 tháng và 1 năm.


T/M Chi ủy

Bí thư

 


Đặng Xuân Thanh

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang sau