Trang chủ

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đăng ngày: 3-07-2023, 15:08 | Danh mục: Các tổ chức đoàn thể, Chi bộ

Chiều ngày 30/6/2023, dưới sự chủ trì của Bí thư Trần Hoàng Long, Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tháng 6 với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sinh hoạt Chi bộ  chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 6

 

Mở đầu buổi sinh hoạt Chi bộ, Bí thư Trần Hoàng Long thay mặt Chi ủy phổ biến các công văn chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Hướng dẫn thực hiện quy định của Ban Bí thư về Cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Tiếp theo, Chi bộ tiến hành xét công nhận Đảng viên chính thức cho Đảng viên dự bị Phan Thị Diễm Huyền. Sau các trình tự thủ tục để xét công nhận Đảng viên chính thức, 100% Đảng viên trong Chi bộ biểu quyết nhất trí đề nghị công nhận Đảng viên chính thức cho đ/c Phan Thị Diễm Huyền.

Sinh hoạt Chi bộ  chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

PGS.TSKH Võ Đại Lược nói chuyện chuyên đề

Cũng trong buổi sinh hoạt, Chi bộ được nghe PGS.TSKH Võ Đại Lược nói chuyện về chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong buổi nói chuyện PGS.TSKH Võ Đại Lược tổng kết tư tưởng gồm 10 điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm:

(1) Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, phát triển con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân ta gắn liền với sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, những người lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới và Bác đặc biệt quan tâm đến việc phát triển con người. Bác tin rằng con người là nguồn lực quan trọng nhất trong xây dựng đất nước, và mục tiêu cần đạt được là nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức và phẩm chất của mỗi cá nhân.

(2) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bác cho rằng chỉ có bằng cách xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và phát triển, dân tộc mới thực sự độc lập.

(3) Đại đoàn kết dân tộc. Bác Hồ luôn khuyến khích sự đoàn kết của toàn dân tộc, không phân biệt tôn giáo, dân tộc hay giai cấp, chỉ có sự đoàn kết mạnh mẽ của toàn dân tộc mới có thể đạt được mục tiêu giành độc lập, thống nhất và phát triển.

(4) Quyền làm chủ của dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh tôn trọng quyền tự quyết của dân chủ, cho rằng quyền làm chủ của dân là cốt lõi của chính trị dân chủ. Bác khuyến khích sự tham gia của mọi công dân trong việc quản lý và điều hành quốc gia và đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và quyền công dân khác.

(5) Xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao vai trò của Nhà nước và tầm quan trọng của việc xây dựng một chính phủ thực sự đại diện cho quyền lợi của nhân dân; quan tâm đến việc xây dựng một hệ thống chính quyền hiệu quả, liêm chính và minh bạch, phục vụ cho lợi ích của toàn bộ xã hội.

(6) Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ việc nhìn nhận tầm quan trọng của quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang để bảo vệ độc lập và an ninh quốc gia, Bác khuyến khích sự tham gia của toàn dân trong công tác quốc phòng và đề cao vai trò của quân đội nhân dân.

(7) Phát triển kinh tế, văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc phát triển kinh tế và văn hóa là mục tiêu hàng đầu, nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bao gồm cả về mặt vật chất và tinh thần, để đảm bảo sự tiến bộ và hạnh phúc của toàn bộ xã hội.

(8) Đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Bác Hồ luôn đặt đạo đức cách mạng là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một xã hội công bằng và phát triển, khuyến khích sự cần kiệm, liêm chính và tinh thần làm việc vì lợi ích chung, vượt qua lợi ích cá nhân.

(9)  Chăm lo và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Bác coi việc đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ là một nhiệm vụ quan trọng, chỉ khi có các thế hệ cách mạng trưởng thành mạnh mẽ, đất nước mới đạt được sự phát triển bền vững.

(10)  Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ Đảng viên vừa là lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Hồ Chí Minh coi việc xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch và vững mạnh là cốt lõi của công cuộc cách mạng.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp các Đảng viên trong Chi bộ thêm hiểu hơn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó thêm kiên định với đường lối lãnh đạo của Đảng. Mỗi Đảng viên sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, đóng góp xây dựng Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á trong sạch, vững mạnh, phát triển.

 

Kiều Dung

0thảo luận