Trang chủ

QUAN HỆ MỸ - ASEAN (1967-1997): LỊCH SỬ VÀ TRIỂN VỌNG

Đăng ngày: 12-03-2012, 14:11 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: Lê Văn Anh

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2009, 427 trang

Kí hiệu: Vv1778

Vấn đề quan hệ Mỹ - ASEAN trong những năm 1967-1997 tuy không phải là vấn đề đang xảy ra, song còn mang tính thời sự, phản ánh được phần nào những diễn biến quan trọng trong lịch sử Đông Nam Á cũng như lịch sử thế giới.

Trong thời kỳ toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và khu vực, mối quan hệ giữa các quốc gia càng trở nên chặt chẽ hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của mỗi nước mà còn tác động không nhỏ đến tiến trình của lịch sử thế giới. Trước tình hình đó, PGS. TS. Lê Văn Anh đã biên soạn chuyên khảo “Quan hệ Mỹ - ASEAN 1967-1997: lịch sử và triển vọng”. Cuốn sách có kết cấu 3 chương và phần phụ lục, trong đó chương ba là trọng tâm với những nội dung như sau:

Chương một: Mỹ với khu vực Đông Nam Á trước năm 1967. Trong chương này, tác giả trình bày về quan hệ giữa Mỹ và các phong trào yêu nước chống Nhật ở Đông Nam Á trong Chiến tranh Thế giới Thứ hai, quan hệ Mỹ - các quốc gia độc lập Đông Nam Á từ 1945 đến 1967.

Chương hai: Sự ra đời và phát triển của ASEAN trong những năm 1967-1997. Ở đây, tác giả tập trung trình bày bối cảnh lịch sử và sự ra đời của ASEAN, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động, sự phát triển của ASEAN trong những năm 1967-1997, mối quan hệ giữa các nước thành viên ASEAN và các quốc gia khác ở Đông Nam Á.

Chương ba: Quan hệ Mỹ - ASEAN 1967-1997. Trong đó trình bày sự phát triển quan hệ Mỹ - ASEAN qua các giai đoạn 1967-1977 và 1977-1997 mà chủ yếu tập trung vào tình hình của Mỹ và thái độ của nước này đối với ASEAN.

Thông qua 427 trang, lối trình bày khoa học, cuốn sách đã khôi phục lại bức tranh 30 năm quan hệ giữa Mỹ và ASEAN từ 1967 đến 1997. Thời gian này đánh dấu sự ra đời và kỷ niệm 30 năm phát triển từ ASEAN-5 đến ASEAN-10, đồng thời cũng là thời hạn 20 năm thiết lập quan hệ chính thức giữa Mỹ và ASEAN. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đưa ra dự báo về những triển vọng phát triển của quan hệ này. Đây thực sự là cuốn chuyên khảo bổ ích khi nghiên cứu về ASEAN cũng như Mỹ và quan hệ Mỹ - ASEAN.

Thực hiện: Hà Hậu

0thảo luận