Trang chủ

TRUNG QUỐC SAU 5 NĂM GIA NHẬP WTO

Đăng ngày: 9-03-2012, 14:13 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Tiến Sâm

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2009, 187 trang

Gia nhập WTO là sự kiện lớn trong đời sống kinh tế - xã hội Trung Quốc, đánh dấu công cuộc mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế của Trung Quốc đã bước vào thời kỳ mới với những biến đổi sâu sắc và toàn diện. Trong trào lưu toàn cầu hoá kinh tế thế giới hiện nay, gia nhập WTO, tham khảo kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường của các nước sẽ làm cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Trung Quốc tránh phải đi đường vòng và nhanh chóng đạt được bước phát triển vững chắc. Nhằm giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về tình hình Trung Quốc sau 5 năm gia nhập WTO, PGS. TS. Đỗ Tiến Sâm đã cho ra đời cuốn sách “Trung Quốc sau 5 năm gia nhập WTO”. Cuốn sách gồm 4 chương với nội dung như sau:

Chương một: Tổng quan về tình hình Trung Quốc sau 5 năm gia nhập WTO. Trong chương này, tác giả giới thiệu về những cam kết và việc thực hiện cam kết của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO, đồng thời nêu lên những thành tựu về nhận thức, kinh tế - xã hội và thể chế cũng như những thách thức và vấn đề đang đặt ra của nước này.

Chương hai: Những chuyển biến trong lĩnh vực cải cách hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ở đây, tác giả giới thiệu về quan điểm của Đảng và Nhà nước Trung Quốc về hoàn thiện hệ thống pháp luật và nội dung hoàn thiện. Những cải cách thể chế quản lý hành chính sau khi gia nhập WTO và một số nhận xét về chuyển biến này.

Chương ba: Những chuyển biến trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, tác giả trình bày về những chuyển biến trong quan niệm, nhận thức, việc thực hiện các cam kết và từng bước học tập cách vận dụng các quy tắc của WTO, tham gia toàn diện vào các công việc toàn cầu và những biến đổi về tăng trưởng kinh tế cũng như những chuyển biến về mặt xã  hội. Đồng thời nêu lên những mặt còn yếu kém và kiến nghị của các nhà nghiên cứu Trung Quốc sau khi kết thúc thời kỳ quá độ.

Chương bốn: Những chuyển biến trong lĩnh vực văn hoá. Trong chương này, tác giả trình bày những thành tựu bước đầu về văn hoá sau khi gia nhập WTO, những vấn đề tồn tại và đang đặt ra trong lĩnh vực văn hoá cũng như một số nhận xét về sự chuyển biến này.

Với 187 trang, văn phong trình bày logic, dễ hiểu, cuốn sách đã mang đến cho bạn đọc cái nhìn tổng quan về tình hình Trung Quốc sau 5 năm gia nhập WTO, những chuyển biến trong lĩnh vực hành chính, luật pháp, kinh tế - xã hội và văn hoá cũng như những thách thức, hạn chế và những vấn đề đặt ra của nước này. Cuốn sách là tài liệu thực sự bổ ích cho mọi đối tượng bạn đọc khi nghiên cứu về Trung Quốc.

Thực hiện: Hà Hậu

0thảo luận