Trang chủ

Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Email: vass_vinas@viettel.vn

Quyền Viện trưởng

PGS. TS. Phạm Hồng Thái

Phòng 1209 tầng 12 tòa nhà Vass, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

Điện thoại: 04.62730473

Email: thaicjs@gmail.com

Phó viện trưởng

PGS. TS. Phạm Quý Long

Phòng 1207 tầng 12 tòa nhà Vass, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

Điện thoại: 04.62730751

Email: longpq2004@gmail.com

 


 

Tổng biên tập Tạp chí

PGS. TS. Phạm Hồng Thái

Phòng 1209 tầng 12 tòa nhà Vass, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

Điện thoại: 04.62730473

Email: thaicjs@gmail.com

Phó tổng biên tập Tạp chí

 

Các đơn vị trong Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng: ThS. Đặng Thị Tuyết Dung

Phòng 1201 tầng 12 tòa nhà Vass, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

Điện thoại: 04.62730436

Email: dungdangcjs@gmail.com


Phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế 
Trưởng phòng: TS. Hoàng Minh Hằng

Phòng 1203B tầng 12 tòa nhà Vass, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

Điện thoại: 04.62730746

Email: qlkh@gmail.com, hangcjs@gmail.com

 

Phòng Biên tập và Trị sự
Trưởng phòng: ThS. Vũ Thị Mai

Phòng 1207 tầng 12 tòa nhà Vass, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

Điện thoại: 04.62730751

Email: vumai_79@yahoo.com

Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản
Giám đốc: TS. Phan Cao Nhật Anh

Phó giám đốc: TS. Ngô Hương Lan

Phòng 1208C tầng 12 tòa nhà Vass, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

Điện thoại: 04.62730474

Email: pcnanh@hotmail.com


Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Triều Tiên
Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Thắm

Phòng 1209B tầng 12 tòa nhà Vass, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

Điện thoại: 04.62730718

Email: thamkorea@gmail.com

 

Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ và các vùng lãnh thổ Đông Bắc Á
Giám đốc: TS. Võ Hải Thanh

Phòng 1208A tầng 12 tòa nhà Vass, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

Điện thoại: 04.62730715

Email: vohaithanh71@yahoo.com


Phòng Nghiên cứu Chính trị và An ninh
Trưởng phòng:

Phòng 1202B tầng 12 tòa nhà Vass, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

Điện thoại: 04.62730719

Email:

Phòng Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển bền vững
Trưởng phòng: TS. Dương Minh Tuấn

Phòng 1202A tầng 12 tòa nhà Vass, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

Điện thoại: 04.62730720

Email: minhtuan08@yahoo.com

Phòng Nghiên cứu Văn hóa và Xã hội
Trưởng phòng: TS. Hoàng Minh Lợi

Phòng 1208C tầng 12 tòa nhà Vass, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

Điện thoại: 04.62730474

Email: hoangminhloihn@yahoo.com