Trang chủ

Lãnh đạo viện qua các thời kỳ

Email: vass_vinas@viettel.vn

 

Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản (1993-2004)

- Giám đốc: GS. TS. Dương Phú Hiệp

- Phó giám đốc: TS. Nguyễn Duy Dũng (1993-1998)

- Phó giám đốc: TS. Ngô Xuân Bình (1998-2004)

- Phó giám đốc: TS. Vũ Văn Hà (2000-2004)

 

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (2004-2009)

- Viện trưởng: PGS. TS. Ngô Xuân Bình

- Phó viện trưởng: TS. Trần Quang Minh

- Phó viện trưởng: TS. Hồ Việt Hạnh

 

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (2009-2011)

- Viện trưởng: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng

- Phó viện trưởng: TS. Trần Quang Minh

- Phó viện trưởng: TS. Đặng Xuân Thanh

 

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (2011-2017)

- Viện trưởng: TS. Trần Quang Minh

- Phó viện trưởng: TS. Đặng Xuân Thanh (2010-2013)

- Phó viện trưởng: PGS. TS. Phạm Hồng Thái (2014-2019)

- Phó viện trưởng: PGS. TS. Phạm Quý Long (2014-2019)

 

Từ ngày 1/11/2017-4/12/2018:

- Phó viện trưởng phụ trách: PGS. TS. Phạm Hồng Thái (2017-2019)

- Phó viện trưởng: PGS. TS. Phạm Quý Long (2014-2019)

 

Từ ngày 5/12/2018 đến 30/9/2019:

Quyền Viện trưởng: PGS. TS. Phạm Hồng Thái (2018-2019)

- Phó viện trưởng: PGS. TS. Phạm Quý Long (2014-2019)

Từ ngày 1/10/2019:

- Phó Viện trưởng phụ trách: PGS.TS. Phạm Quý Long (2019-2021)

- Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi (2019-2024)