Trang chủ

Lãnh Đạo Viện Qua Các Thời Kỳ

Email: vass_vinas@viettel.vn

 

Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản (1993-2004)

- Giám đốc: GS. TS. Dương Phú Hiệp

- Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Duy Dũng (1993-1998)

- Phó Giám đốc: TS. Ngô Xuân Bình (1998-2004)

- Phó Giám đốc: TS. Vũ Văn Hà (2000-2004)

 

Viện nghiên cứu Đông Bắc Á (2004-2009)

- Viện trưởng: PGS. TS. Ngô Xuân Bình

- Phó Viện trưởng: TS. Trần Quang Minh

- Phó Viện trưởng: TS. Hồ Việt Hạnh

 

Viện nghiên cứu Đông Bắc Á (2009 - 2011)

- Viện trưởng: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng

- Phó Viện trưởng: TS. Trần Quang Minh

- Phó Viện trưởng: TS. Đặng Xuân Thanh

 

Viện nghiên cứu Đông Bắc Á (2011 - 2016)

- Viện trưởng: TS. Trần Quang Minh

- Phó Viện trưởng: TS. Đặng Xuân Thanh (2010-2013)

- Phó Viện trưởng: PGS. TS. Phạm Hồng Thái (2014-2019)

- Phó Viện trưởng: PGS. TS. Phạm Quý Long (2014-2019)