Trang chủ

Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Email: vass_vinas@viettel.vn

1. Lãnh đạo Viện

- Viện trưởng: TS. Trần Quang Minh

- Phó Viện trưởng: TS. Đặng Xuân Thanh

2. Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

1. Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản

- Tên công chức

- Tên công chức

- Tên công chức

2. Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc

- Tên công chức

- Tên công chức

3. Trung tâm Nghiên cứu Bắc Á

4. Phòng Nghiên cứu Chính trị và An ninh

5. Phòng Nghiên cứu Kinh tế và Hội nhập khu vực

6. Phòng Nghiên cứu Văn hoá và Xã hội

7. Phòng Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

7. Thư viện

10. Tạp chí

11. Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo

12. Phòng Hành chính-Tổng hợp