Trang chủ

Cán bộ, công chức, viên chức

Email: vass_vinas@viettel.vn

1. Lãnh đạo Viện

- Phó viện trưởng phụ trách: PGS.TS. Phạm Quý Long

- Phó viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi

2. Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

1. Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản

2. Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Triều Tiên

3. Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ và các vùng lãnh thổ Đông Bắc Á

4. Phòng Nghiên cứu Chính trị và An ninh

5. Phòng Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển bền vững

6. Phòng Nghiên cứu Văn hoá và Xã hội

7. Phòng Biên tập và trị sự (Tạp chí)

8. Phòng Quản lý khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế

9. Phòng Tổ chức – Hành chính