Trang chủ

Giới thiệu về Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Email: vass_vinas@viettel.vn

1. Tên cơ quan: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Tên giao dịch quốc tế: Institute for Northeast Asian Studies, (viết tắt: INAS)

 

2. Địa chỉ: tầng 12, Toà nhà Viện Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04-62730436; Fax: (04) 62730478; Email: vass_inas@inas.gov.vn

URL: http://www.inas.gov.vn

 

3. Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

4. Cơ quan Quyết định và ngày tháng năm thành lập

- Nghị định số 26/2004/NĐ-CP ngày 15/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KHXH Việt Nam.

- Nghị định số 53/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KHXH Việt Nam.

- Quyết định số 988/QĐ-KHXH ngày 19/06/2005 của Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.