Trang chủ

Giới thiệu sách

22T022018

KHÁI LƯỢC VĂN MINH LUẬN

Tác giả: Fukuzawa Yukichi

Dịch giả: Nguyễn Đỗ An Nhiên

Nhà xuất bản Thế giới, 2018, 417 trang

Kí hiệu: Vv 2864

Giới thiệu sách

22T022018

BÀN VỀ TRUNG QUỐC: TIẾT LỘ CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC VỀ SIÊU CƯỜNG KINH TẾ MỚI

Tác giả: Henry M. Paulson, Jr

Dịch giả: Vũ Hoàng Linh, Tạ Phúc Đường, Nguyễn Thị Phương

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2018, 646 trang

Kí hiệu: Vt 536

Giới thiệu sách

22T022018

Giới thiệu sách

22T022018

KHÁM PHÁ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ HÀN QUỐC: ĐI TÌM BẢN SẮC CỦA 6 THÀNH PHỐ LỚN BUSAN - DAEGU - DAEJEON - GWANGJU - ULSAN - INCHEON

Tác giả: Kim Min-soo

Dịch giả: Phạm Quỳnh Giang

Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2017, 575 trang

Kí hiệu: Vt535

Giới thiệu sách

22T022018

HỒI SINH SỰ THẦN KỲ NHẬT BẢN: BÀN VỀ CÔNG CUỘC TÁI THIẾT NƯỚC NHẬT TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

Tác giả: Ryoichi Mikitani, Hiroshi Mikitani

Dịch giả: Trần Trọng Hải Minh

Nhà xuất bản Nhã Nam, Nhà xuất bản Tri Thức, 2017, 294 trang

Kí hiệu: Vv 2861

Giới thiệu sách

09T022018

NHỮNG ĐIỂM NÓNG LÝ LUẬN TẠI TRUNG QUỐC

Tác giả: Hà Bỉnh Mạnh chủ biên

Dịch giả: PGS. TS. Lê Văn Toan

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017, 291 trang

Kí hiệu: Vv 2860

Giới thiệu sách

09T022018

ĐỐI NGOẠI ĐA PHƯƠNG VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Tác giả: Lê Hoài Trung chủ biên

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017, 247 trang

Kí hiệu: Vv 2859

Giới thiệu sách

29T012018

MADE IN KOREA: CÂU CHUYỆN CUỘC ĐỜI CHUNG JU YUNG VÀ CÔNG CUỘC GÂY DỰNG ĐẾ CHẾ HYUNDAI TỪ GIAN KHÓ

Tác giả: Richard M. Steers

Dịch giả: Hoàng Việt

Nhà xuất bản Thế giới, 2017, 402 trang

Kí hiệu: Vt 532

Giới thiệu sách

29T012018

LỐI SỐNG TỐI GIẢN CỦA NGƯỜI NHẬT

Tác giả: Sasaki Fumio

Dịch giả: Như Nữ

Nhà xuất bản Lao động, 2017, 288 trang

Kí hiệu: Vv 2856

Giới thiệu sách

22T012018

MƯỜI HAI NGƯỜI LẬP RA NƯỚC NHẬT

Tác giả: Sakaiya Taichi

Dịch giả: Đặng Lương Mô

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017, 456 trang

Kí hiệu: Vv 2857