Trang chủ

Giới thiệu sách

11T052018

KHƠI DẬY VỊ GIÁC CÙNG MÓN HÀN

Tác giả: Jimmy Vinh

Nhà xuất bản:  Phụ nữ

Ký hiệu: Vv2846

Giới thiệu sách

11T052018

HOA CÚC VÀ GƯƠM NHỮNG HÌNH MẪU VĂN HÓA NHẬT BẢN

Tác giả: Ruth Benedict

Nhà xuất bản:  Hồng Đức

Ký hiệu: Vv2829

Giới thiệu sách

11T052018

THI TĂNG ĐÔNG Á TRUNG QUỐC - KOREA - VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Tác giả: Phan Thị Thu Hiền (chủ biên)

Nhà xuất bản:  Văn hóa - Văn nghệ, 2017, 342 trang

Ký hiệu: Vv2808

Giới thiệu sách

19T042018

VẠC DẦU CHÂU Á: BIỂN ĐÔNG VÀ HỒI KẾT CỦA MỘT THÁI BÌNH DƯƠNG ỔN ĐỊNH

Tác giả: Robert Kaplan

Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia - Sự thật

Ký hiệu: Vv2845

Giới thiệu sách

29T032018

VÀNH ĐAI, CON ĐƯỜNG: SÁNG KIẾN CỦA TRUNG QUÔC VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Tác giả: TS. Phạm Sỹ Thành

Nhà xuất bản Thế giới, 2017, 336 trang

Kí hiệu: Vt 538

Giới thiệu sách

29T032018

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA TRUNG QUỐC ĐẾN ASEAN VÀ GỢI MỞ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 335 trang

Kí hiệu: Vv 2868

Giới thiệu sách

29T032018

NGA, TRUNG QUỐC VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tác giả: M. L. Titarenko, V. E. Petrovski

Dịch giả: Lê Thanh Vạn, Nguyễn Trung

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2017, 558 trang

Kí hiệu: Vv 2866

Giới thiệu sách

29T032018

LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tác giả: Vũ Thụy Trang chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 323 trang

Kí hiệu: Vv 2867

Giới thiệu sách

22T022018

KỶ NGUYÊN PARK CHUNG HEE VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN THẦN KỲ CỦA HÀN QUỐC

Tác giả: Kim Byung-Kook, Azr F. Vogel chủ biên

Dịch giả: Hồ Lê Trung

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Kí hiệu: Vt537

Giới thiệu sách

22T022018

PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN

Tác giả: Fukuzawa Yukichi

Dịch giả: Phạm Thu Giang

Nhà xuất bản Thế giới, 2018, 526 trang

Kí hiệu: Vv 2865