Trang chủ

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA TRUNG QUỐC ĐẾN ASEAN VÀ GỢI MỞ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

Đăng ngày: 29-03-2018, 07:07 | Danh mục: Giới thiệu sách

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng chủ biên

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018, 335 trang

Kí hiệu: Vv 2868

Khu vực và thế giới đang đối mặt với những diễn biến kinh tế, chính trị tương đối bất ổn, ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị của các nước, các khu vực trên thế giới, trong đó có Trung Quốc và ASEAN. Cùng với những dư chấn của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với một số khó khăn nhất định trong tăng trưởng và phát triển kinh tế và trong việc ổn định an ninh - chính trị trong nước, trong khi nước này lại có sự thay đổi thế hệ lãnh đạo từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để đối phó với suy giảm tăng trưởng kinh tế và bất ổn chính trị tại một số địa phương, Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định điều chỉnh chiến lược và thực hiện phương thức phát triển mới là giải pháp quan trọng và cần thiết với mong muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thiết lập một nền chính trị ổn định và tăng cường mối quan hệ quốc tế trong môi trường khu vực và toàn cầu hóa đang gia tăng mạnh mẽ nhằm đạt được mục tiêu giấc mộng Trung Hoa.

Đông Nam Á là khu vực có mối quan hệ mật thiết và trực diện với Trung Quốc cả về vị trí địa lý lãnh thổ và quan hệ trên nhiều mặt như kinh tế, an ninh, chính trị và hợp tác trong việc giải quyết những tranh chấp biên giới. Hơn nữa, Đông Nam Á có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, là cửa ngõ vươn ra thế giới của Trung Quốc và là vùng có nguồn tài nguyên biển dồi dào. Do đó, bất kỳ thay đổi nào xuất hiện ở Trung Quốc cũng đều có ảnh hưởng nhất định đến khu vực Đông Nam Á và các nước thành viên ASEAN. Để giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về vấn đề này, PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng chủ biên cuốn sách “Đánh giá, dự báo tác động của điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc đến ASEAN và gợi mở chính sách cho Việt Nam”.  Cuốn sách được chia thành 3 chương như sau:

Chương 1: Nhận diện, đánh giá của ASEAN đối với sự điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc. Trong chương này, các tác giả đề cập đến nhân tố dẫn tới sự điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc; nhân tố trong nước; nhân tố khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, các tác giả cũng trình bày lịch sử tư tưởng của Trung Quốc trong phát triển quan hệ với các nước và các khu vực; một số nội dung điều chỉnh cơ bản về chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc đối với Đông Nam Á và ASEAN; nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN đối với Trung Quốc thông qua các chuyến thăm cấp cao nhất; đề ra chính sách và khuôn khổ hợp tác mới với ASEAN.

Chương 2: Tác động và dự báo tác động của sự điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc đến ASEAN và một số nước thành viên. Chương này gồm hai nội dung chính. Thứ nhất là phân tích tác động của sự điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc đến ASEAN nói chung và tác động đến một số nước thành viên ASEAN. Phần thứ hai là đưa ra dự báo tác động của sự điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc đến ASEAN và đối với một số nước thành viên ASEAN.

Chương 3: Đối sách và phản ứng của ASEAN, một số nước thành viên và gợi ý đối sách cho Việt Nam đối với sự điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc. Ở đây, các tác giả đi sâu phân tích đối sách và phản ứng của ASEAN; đối sách và phản ứng của một số nước thành viên như Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan; đồng thời đưa ra một số nhận xét đánh giá về đối sách và phản ứng của các nước Đông Nam Á đối với điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc. Bên cạnh đó, các tác giả cũng tập trung phân tích tác động của tác động của sự điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc đối với Việt Nam và đưa ra một số đề xuất, gợi mở đối sách cho Việt Nam.

Với lối trình bày khoa học, dễ hiểu, cuốn sách đã mang đến cho bạn đọc cái nhìn toàn diện và rõ nét hơn về những tác động của sự điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc đến ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Cuốn sách là tài liệu tham khảo thực sự hữu ích cho bạn đọc khi nghiên cứu về vấn đề này.

Thực hiện: Hà Hậu, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

0thảo luận