Trang chủ

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản: 10 năm xây dựng và phát triển

Đăng ngày: 3-06-2011, 15:08 | Danh mục: Ấn Phẩm

 

NXB: NXB Thống kê

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 200 trang

Cuốn kỷ yếu “Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản: 10 năm xây dựng và phát triển” ra đời nhân dịp Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản tròn 10 tuổi. Cuốn sách đã ghi lại những bước trưởng thành của cơ quan trong vòng 10 năm qua, đồng thời cũng giới thiệu về các cán bộ hiện đã và đang công tác tại Trung tâm

0thảo luận