Trang chủ

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trong những năm 1990 và triển vọng

Đăng ngày: 3-06-2011, 15:05 | Danh mục: Ấn Phẩm

 

Tác giả: TS. Vũ Văn Hà (chủ biên)

NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 347 trang

Nội dung cuốn sách được chia làm 4 chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh năng động của kinh tế quốc tế, khu vực và sự đổi mới chính sách đối ngoại của hai nước

Chương 2: Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản những năm 1990

Chương 3: Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam
Chương 4: ODA của Nhật Bản cho Việt Nam

0thảo luận