Trang chủ

Hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc trong bối cảnh hội nhập Đông Á

Đăng ngày: 3-06-2011, 15:03 | Danh mục: Ấn Phẩm

Tác giả: Đỗ Hoài Nam, Ngô Xuân Bình, Sung – Yeal Koo (đồng chủ biên)

NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 559 trang

Cuốn sách “Hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc trong bối cảnh hội nhập Đông Á” được trình bày dưới dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). Nội dung cuốn sách chia làm 5 chương, cụ thể như sau:

Chương 1: - Hội nhập kinh tế Đông Á và tác động của nó tới quan hệ kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc

- Sự phát triển gần đây của tiến trình hội nhập kinh tế khu vực Đông Á

Chương 2: - FDI và ODA của Hàn Quốc vào Việt Nam: thực trạng và triển vọng

- Sự phát triển và tương lai của ODA song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam

- Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Chương 3: - Quan hệ thương mại Việt Nam – Hàn Quốc

- Hợp tác thương mại và công nghiệp song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Chương 4: - Quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực Việt Nam: thực trạng, xu hướng và kiến nghị giải pháp

- Trao đổi nguồn nhân lực giữa Hàn Quốc và Việt Nam: xu hướng và triển vọng trong sự hội nhập kinh tế Đông Á

Chương 5: Quan hệ kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc: thực trạng và triển vọng

0thảo luận