Trang chủ

Quan hệ Việt nam – Nhật Bản trong bối cảnh quốc tế mới

Đăng ngày: 3-06-2011, 15:07 | Danh mục: Ấn Phẩm

 

Tác giả: GS.TS. Dương Phú Hiệp – TS.Vũ Văn Hà (đồng chủ biên)

NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 249 trang

Nội dung cuốn sách “Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh quốc tế mới” được chia làm 4 chương như sau:

Chương 1: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản dưới tác động của 1 số yếu tố quốc tế mới

Chương 2: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Chương 3: Các quan điểm phát triển quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
Chương 4: Triển vọng quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ XXI

0thảo luận