Trang chủ

25 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 1973-1998

Đăng ngày: 3-06-2011, 15:01 | Danh mục: Ấn Phẩm

 

Tác giả: Dương Phú Hiệp, Ngô Xuân Bình - Trần Anh Phương (đồng chủ biên)

NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 269 trang

Cuốn sách được chia làm 5 phần, cụ thể là:

Phần thứ nhất: Nghiên cứu Nhật Bản ở Việt Nam và nghiên cứu Việt Nam ở Nhật Bản

Phần thứ hai: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong các thời kỳ lịch sử khác nhau

Phần thứ ba: Quan hệ chính trị - ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Phần thứ tư: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Phần thứ năm: Quan hệ giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản

0thảo luận