Trang chủ

Tìm hiểu cải cách giáo dục ở Hàn Quốc

Đăng ngày: 3-06-2011, 15:06 | Danh mục: Ấn Phẩm

 

Tác giả: Ngô Xuân Bình (chủ biên)

NXB: NXB Khoa học xã hội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 204 trang

Nội dung cuốn sách được chia làm 4 chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Những cơ sở để xúc tiến cải cách giáo dục ở Hàn Quốc

Chương 2: Những nội dung chủ yếu của cải cách giáo dục ở Hàn Quốc

Chương 3: Cải cách giáo dục phổ thông

Chương 4: Cải cách giáo dục dạy nghề

0thảo luận