Trang chủ

Kinh tế Hàn Quốc đang trỗi dậy

Đăng ngày: 3-06-2011, 15:00 | Danh mục: Ấn Phẩm

 

Tác giả: Byung – Naksong

Người dịch: Phạm Quý Long

NXB: NXB Thống kê

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 430 trang

Cuốn sách “Kinh tế Hàn Quốc đang trỗi dậy” được kết cấu thành 3 phần:

Phần 1: Kiến thức chung về nền kinh tế Hàn Quốc

Phần 2: Môi trường kinh tế trong nước và sự tăng trưởng kinh tế

Phần 3: Quan hệ đối ngoại của Hàn Quốc

0thảo luận