Trang chủ

Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kỳ Hàn Quốc – Trung Quốc – Việt Nam

Đăng ngày: 3-06-2011, 14:59 | Danh mục: Ấn Phẩm

 

Tác giả: Jeon hye kyung (Toàn Huệ Khanh)

Người dịch: Lý Xuân Chung

NXB: NXB Đại học quốc gia Hà Nội

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 202 trang

Ngoài phần lời tựa và phần kết luận, nội dung cuốn sách chia làm 5 phần, cụ thể như sau:

Phần 1: Giao lưu văn hoá giữa ba nước Hàn – Trung - Việt

Phần 2: Du nhập và ảnh hưởng của “Tiễn đăng tân thoại” tới Hàn Quốc và Việt Nam

Phần 3: Tiêu chuẩn so sánh “Tiễn đăng tân thoại”,  “Kim ngao tân thoại”, “Truyền kỳ mạn lục”

Phần 4: Phân tích 1 truyện tiêu biểu

Phần 5: Ý nghĩa văn học lịch sử Đông Á của tiểu thuyết truyền kỳ ba nước

0thảo luận