Trang chủ

Công nghiệp hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Đài Loan nghiên cứu so sánh

Đăng ngày: 3-06-2011, 14:58 | Danh mục: Ấn Phẩm

 

Tác giả: Ngô Xuân Bình

Hsin – Huang Michael Hsiao đồng chủ biên

NXB: NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 286

Cuốn sách được viết sau cuộc Hội thảo mang tên “Công nghiệp hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn Đài Loan và Việt Nam, nghiên cứu so sánh” được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2007.

Nội dung cuốn sách chia làm hai phần với 14 chương:

Phần 1 (từ chương 1 đến chương 9) được viết bằng tiếng Anh

Phần 2 (từ chương 10 đến chương 14) được viết bằng tiếng Việt

Nội dung chính của cuốn sách là phân tích và đánh giá những thành tựu, ảnh hưởng và thách thức mà nông nghiệp Việt Nam và Đài Loan phải đối mặt trong quá trình công nghiệp hoá và hội nhập quốc tế.

0thảo luận