Trang chủ

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 6

Một số giải pháp thúc đẩy phát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Park Geun-hye

Đăng ngày: 25-09-2023, 09:59

Tổng thống Park Geun-hye lên nắm quyền vào tháng 2 năm 2013, khi đó nhiều người cho rằng bà sẽ tiếp tục thực hiện đường lối chính sách của người tiền nhiệm, bao gồm cả chính sách năng lượng, bởi vì Tổng thống Park và Tổng thống Lee đều cùng một đảng phái chính trị. Tuy nhiên,  một số chính sách cơ bản về năng lượng dưới thời Tổng thống Park có nhiều thay đổi so với thời Tổng thống Lee, do bối cảnh thế giới và nhu cầu năng lượng trong nước thay đổi.

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 6

Diễn ngôn nữ quyền trong tiểu thuyết của Shin Kyung Sook

Đăng ngày: 22-09-2023, 09:52

Diễn ngôn nữ quyền ra đời như một hệ quả tất yếu từ quá trình đấu tranh của lịch sử thể hiện sự chi phối bởi các cơ chế quyền lực nhất định trong xã hội. Mục đích của bài viết là thông qua nghiên cứu lý thuyết về diễn ngôn nữ quyền trong văn học tiến tới định hình những đặc điểm diễn ngôn nữ quyền thể hiện trong tiểu thuyết của Shin Kyung Sook

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 6

Nhìn lại 20 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản (2002-2022)

Đăng ngày: 22-09-2023, 09:45

Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia gần nhau về địa lý, có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa… và có mối quan hệ từ rất sớm. Hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 21/9/1973 song từ năm 2002 đến nay, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản mới thực sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 6

Chính sách hỗ trợ hoạt động kinh doanh hàng thủ công truyền thống ở Nhật Bản thời kì đại dịch COVID-19

Đăng ngày: 18-09-2023, 09:42

Sự lây lan không ngừng của đại dịch COVID-19 từ cuối năm 2019 đến nay đã khiến nền kinh tế nói chung và toàn bộ hệ thống sản xuất, kinh doanh nghề thủ công truyền thống Nhật Bản nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, chính phủ và chính quyền các địa phương tại quốc gia này đã ngay lập tức nhìn nhận những khó khăn và thi hành các biện pháp kích thích sản xuất, hỗ trợ quảng bá nhằm đưa nghề thủ công thoát khỏi những bế tắc chồng chất.

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 6

Kinh nghiệm phát triển cộng đồng nông thôn Hàn Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Đăng ngày: 15-09-2023, 09:39

Được khởi xướng vào thập niên 70 của thế kỷ XX, chỉ sau vài thập kỷ phong trào “Làng mới” của Hàn Quốc đã tạo thay đổi toàn diện đời sống cộng đồng nông thôn. Việc đề ra hệ giá trị phù hợp đã phát huy vai trò của các chủ thể, nhất là phẩm chất cần cù, tự chủ, đồng thuận của nông dân trong cộng đồng. Thành công trong xây dựng làng mới không chỉ là nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất mà còn giúp quốc gia này công nghiệp hóa, hiện đại hóa cộng đồng nông thôn, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn.

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 6

Kinh nghiệm phát triển du lịch ẩm thực của Nhật Bản, Hàn Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Đăng ngày: 11-09-2023, 09:34

Trong những năm gần đây, trải nghiệm du lịch và các điểm tham quan liên quan đến ẩm thực ngày càng được chú trọng. Ẩm thực có một vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ vì thức ăn là trung tâm của trải nghiệm du lịch, mà còn bởi vì ẩm thực đã trở thành một nguồn gốc quan trọng của sự hình thành bản sắc trong các xã hội hiện đại.

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 6

Thành tựu của chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia tại Hàn Quốc từ đầu thế kỷ XXI đến nay

Đăng ngày: 8-09-2023, 09:09

Cho đến nay, chiến lược phát triển thương hiệu tại Hàn Quốc đã và đang đạt nhiều thành tựu và có vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển đất nước. Bên cạnh những thành tựu chung về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia, Hàn Quốc cũng thu được thành tựu lớn trong nhiều lĩnh vực tiêu biểu như: kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, quyền lực mềm… Những thành tựu này không chỉ tạo nên thương hiệu quốc gia Hàn Quốc mà còn tác động mạnh mẽ tới khu vực và thế giới hiện nay.

Bài viết tạp chí, Năm 2022, Số 6

Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Thực trạng và triển vọng

Đăng ngày: 4-09-2023, 09:40

Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản được biết đến không chỉ là ba quốc gia nằm ở khu vực Đông Bắc Á, có nền kinh tế phát triển, mà còn là những chủ thể có những đóng góp quan trọng trong các thiết chế khu vực và thế giới. Có một sự thật là quan hệ giữa ba nước này là khá phức tạp, luôn tồn tại đan xen mâu thuẫn, xung đột và nhu cầu hợp tác cùng phát triển.