Trang chủ

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện Ngiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Đăng ngày: 22-01-2024, 15:27 | Danh mục: Tin tức - Sự kiện

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã được duyệt. Chi tiết xin xem ảnh đính kèm sau đây:

 

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện Ngiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện Ngiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

 

Nguyễn Thị Nhàn

0thảo luận