Trang chủ

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT MARKETING

Đăng ngày: 20-04-2012, 13:08 | Danh mục: Ấn Phẩm

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT MARKETING

Tác giả: Ngô Xuân Bình chủ biên

Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2004, 406tr.

Kí hiệu: Vv1376

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu Marketing của sinh viên trường Đại học Dân lập Phương Đông, tiến sỹ Ngô Xuân Bình, quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Marketing Đại học Dân lập Phương Đông Hà Nội đã cho xuất bản cuốn “Giáo trình Lý thuyết Marketing”. Cuốn giáo trình này được chỉnh lý lại trên cơ sở cuốn sách “Marketing – Lý thuyết và vận dụng” của tác giả được ấn hành năm 2001 và đang được giảng dạy tại trường Đại học Dân lập Phương Đông Hà Nội.

Nội dung của cuốn Giáo trình này gồm 4 phần chính như sau:

Phần I: Hiểu biết chung về Marketing. Gồm 3 chương:

Chương 1: Hiểu biết chung về Marketing. Trong đó trình bày về việc tìm hiểu khái niệm, chức năng và sự tiến triển của Marketing.

Chương 2: Quản lý Marketing. Gồm quan niệm quản lý Marketing, quản lý hiện trạng cầu, quản lý các loại hình chiến lược Marketing, quản lý hệ thống Marketing hỗn hợp và tổ chức thực hiện.

Chương 3: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing. Trong đó, tác giả trình bày về hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing.

Phần II: Môi trường, thị trường và chiến lược Marketing. Gồm 4 chương:

Chương 4: Môi trường Marketing. Trong đó nhấn mạnh đến các nhân tố vi mô và vĩ mô.

Chương 5: Nghiên cứu thị trường. Khái quát về thị trường, phân đoạn thị trường và dự báo doanh số bán.

Chương 6: Nghiên cứu khách hàng. Tác giả đề cập đến vấn đề khách hàng là người mua cá nhân và tổ chức.

Chương 7: Kế hoạch hóa chiến lược Marketing. Tác giả trình bày hiểu biết chung về kế hoạch hóa chiến lược Marketing cũng như quy trình xây dựng và thực hiện.

Phần III: Hệ thống Marketing hỗn hợp. Gồm 4 chương:

Chương 8: Chính sách sản phẩm. Hiểu biết về sản phẩm, tổ chức quản lý sản phẩm, vòng đời sản phẩm, quyết định về nhãn hiệu và bao bì sản phẩm.

Chương 9: Chính sách định giá. Cơ sở của hoạch định chính sách và những chính sách định giá phổ biến.

Chương 10: Chính sách phân phối. Hiểu biết về kênh phân phối, quản lý kênh phân phối, hai phương thức phân phối điển hình là bán buôn và bán lẻ.

Chương 11: Chính sách yểm trợ. Hệ thống truyền thông Marketing và chính sách yểm trợ hỗn hợp.

Phần IV:  Mở rộng quy mô và hoạt động Marketing. Gồm 3 chương:

Chương 12: Marketing dịch vụ. Tác giả trình bày những hiểu biết về dịch vụ, Marketing trong lĩnh vực dịch vụ, Marketing dịch vụ phi lợi nhuận, minh họa Marketing kinh doanh dịch vụ.

Chương 13: Marketing quốc tế. Trình bày khái quát về Marketing quốc tế, môi trường Marketing quốc tế, các phương thức xâm nhập thị trường quốc tế, các quyết định Marketing – mix trên thị trường quốc tế.

Chương 14: Marketing và xã hội. Những tác động tiêu cực của hoạt động Marketing và việc điều tiết hoạt động Marketing.

Cuốn giáo trình này là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên, những người làm công tác nghiên cứu,  giảng dạy Marketing và quản trị Marketing tại các doanh nghiệp. Đây là tài liệu rất hữu ích và thiết thực cho bạn đọc.

Thực hiện: Hà Hậu

0thảo luận