Trang chủ

Những thành tựu của nền kinh tế Nhật Bản sau 5 năm thực hiện chính sách Abenomics

Đăng ngày: 4-06-2018, 02:16 | Danh mục: Hoạt động khoa học

Đó là nhan đề của báo cáo khoa học trong buổi sinh hoạt khoa học ngày 30/5/2018 tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Báo cáo do ThS Đỗ Thị Ánh, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học có sự tham gia của toàn thể các cán bộ, viên chức Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Những thành tựu của nền kinh tế Nhật Bản sau 5 năm  thực hiện chính sách Abenomics

 

Abenomics là chính sách kinh tế được đưa ra bởi Thủ tướng Shinzo Abe ngay sau khi ông đắc cử Thủ tướng lần hai vào tháng 12 năm 2012. Dù còn tồn tại nhiều đánh giá trái chiều, song những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện chính sách này là minh chứng cho thấy hiệu quả rõ rệt của nó.

Báo cáo khoa học được trình bày theo ba nội dung chính. Thứ nhất là tìm hiểu bối cảnh ra đời của Chính sách Abenomics, qua đó đánh giá thực trạng và một số điểm hạn chế của nền kinh tế Nhật Bản giai đoạn từ 1990 đến 2012 trước khi có chiến lược Abenomics. Thứ hai, báo cáo tập trung phân tích 3 mũi tên trong chính sách Abenomics là chính sách tiền tệ táo bạo; chính sách tài khóa linh hoạt; chiến lược tăng trưởng thúc đẩy đầu tư tư nhân; đồng thời đưa ra một số dự đoán về phiên bản mới của ba mũi tên hay có thể gọi là mũi tên thứ tư. Thứ ba, báo cáo đánh giá thành tựu kinh tế của Nhật Bản sau 5 năm thực hiện Abenomics trên một số khía cạnh như: tình hình kinh tế khả quan hơn thể hiện ở chỉ số GDP tăng hay sự tăng trưởng chứng khoán Nhật Bản; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng có biến chuyển tích cực như lợi nhuận của doanh nghiệp nâng cao, tỷ lệ người có việc làm tăng, việc tăng lương bắt đầu được cải thiện; thị trường tài chính được cải thiện rõ rệt, nhu cầu tín dụng được thúc đẩy… Từ các nội dung đã trình bày, báo cáo rút ra một số bài họckinh nghiệm trong quá trình triển khai chính sách Abenomics trên thực tế.

Các nội dung được trình bày trong báo cáo nhận được sự quan tâm và nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận của các cán bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.  Nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến vấn đề thị trường lao động – việc làm, tỷ lệ thất nghiệp,   tỷ lệ lạm phát… sau 5 năm thực hiện chính sách Abenomics đã được ThS.  Đỗ Thị Ánh nhiệt tình chia sẻ, giải đáp.

Phương Hoa

0thảo luận