Trang chủ

Sinh hoạt khoa học: Đề tài cấp Bộ “Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam”

Đăng ngày: 20-03-2017, 02:18 | Danh mục: Hoạt động khoa học

Sinh hoạt khoa học: Đề tài cấp Bộ “Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam”

Ngày 08/3/2017, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức sinh hoạt khoa học trình bày kết quả nghiên cứu của  đề tài cấp Bộ “Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam” do TS. Hoàng Minh Lợi, Trưởng phòng Nghiên cứu Văn hóa và xã hội làm chủ nhiệm đề tài. Hội thảo có sự tham gia của toàn thể các cán bộ, viên chức Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Tại buổi sinh hoạt khoa học, TS. Hoàng Minh Lợi đã trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài được thực hiện trong hai năm (2015 – 2016). Nội dung chính của đề tài được chia làm 3 phần: 1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu; 2. Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; 3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

TS. Hoàng Minh Lợi trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài

Trong phần hai, trên cơ sở khái quát chính sách phát triển nguồn nhân lực cao trước năm 1990; giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao trình độ đại học, cao đẳng, sau đại học; đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các cơ quan công quyền, doanh nghiệp tại Nhật Bản và Hàn Quốc, đề tài đã đi sâu tìm hiểu, đánh giá thực trạng sử dụng và quản lí nguồn nhân lực chất lượng cao tại các cơ quan công quyền và các doanh nghiệp của Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó có phân tích so sánh những điểm tương đồng và khác biệt trong chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai quốc gia nói trên.

Từ kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc, đề tài đưa ra bốn nhóm gợi ý giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, đó là: 1. Cải cách hệ thống đào tạo Đại học; 2. Thực hiện đào tạo suốt đời tại các cơ sở đào tạo bậc cao; 3. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; 4. Triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao toàn cầu.

Các nội dung TS. Hoàng Minh Lợi trình bày đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các cán bộ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Đặc biệt là vấn đề liên quan đến các tiêu chí, quan điểm về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hay nội hàm khái niệm “nhân lực chất lượng cao” đã được TS. Hoàng Minh Lợi nhiệt tình chia sẻ, giải đáp.

Phương Hoa

0thảo luận