Trang chủ

Bài viết tạp chí, Năm 2021, Số 7

Lợi ích của Trung Quốc sau khi RCEP được ký kết

Đăng ngày: 9-01-2023, 10:21

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là hiệp định thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới, kết nối khu vực kinh tế năng động và phát triển hiện nay, bao gồm 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand. Việc ký kết RCEP thể hiện mong muốn của các nước thành viên về một khuôn khổ thương mại tự do khu vực, mang lại lợi ích cho tất cả các nền kinh tế và là bước ngoặt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Trung Quốc là quốc gia thành viên và được hưởng lợi nhiều từ RCEP. Bài viết phân tích làm rõ ý nghĩa của hiệp định RCEP đối với Trung Quốc cả về kinh tế và chính trị.

Bài viết tạp chí, Năm 2021, Số 7

Bảo tồn và phát huy văn hóa biển ở Nhật Bản

Đăng ngày: 6-01-2023, 15:11

Nhật Bản là một quốc gia hải đảo, bao quanh bốn bề là biển khơi, vì vậy, biển có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa của người dân nơi đây. Trong suốt tiến trình lịch sử của Nhật Bản, các giá trị văn hóa biển không ngừng được lưu giữ và phát huy, mối liên kết xã hội với biển cũng không ngừng được hun đúc và phát triển. “Xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển” cũng là một trong sáu nhóm giải pháp đã được đưa ra trong “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Với tầm quan trọng này, bài viết sẽ phân tích kinh nghiệm của Nhật Bản trong quá trình xây dựng và bảo tồn văn hóa biển, qua đó rút ra một số bài học cho Việt Nam để góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước.

Bài viết tạp chí, Năm 2021, Số 7

Nền tảng kinh tế thực hiện chính sách mới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Đăng ngày: 6-01-2023, 10:09

Cộng hòa Dân chủ Nhân dânTriều Tiên (sau đây gọi là Triều Tiên) chính thức công bố đã hoàn thành chính sách Song tiến và chuyển sang thực hiện chính sách Tập trung tổng lực phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa (사회주의경제건설총력집중노선) vào đầu năm 2018. Để có thể thực hiện thành công chính sách mới,ngoài các nền tảng chính trị, quân sự, ngoại giao... thì nền tảng kinh tế rất quan trọng,nhất là khi trọng tâm của chính sách là phát triển kinh tế. Bài viết phân tích, tìm hiểu kinh tế vĩ mô, cơ cấu ngành, tình hình xuất nhập khẩu của Triều Tiên trong thời gian 10 năm (2007-2017) để có được một cái nhìn tổng thể về nền tảng kinh tế khi Triều Tiên bắt đầu thực hiện chính sách mới, cũng như có dự kiến bước đầu về những thay đổi trong kinh tế và các lĩnh vực khác trong thời gian tới.

Bài viết tạp chí, Năm 2021, Số 7

Hoạt động của hội Meirokusha (Minh Lục xã) ở Nhật Bản cuối thế kỷ XIX

Đăng ngày: 4-01-2023, 15:09

Hội Meirokusha (Minh Lục xã) là một tổ chức trí thức khai sáng ở Nhật Bản cuối thế kỷ XIX. Trong thời gian tồn tại ngắn ngủi, Hội Meirokusha đã tổ chức các hoạt động có tính học thuật: dịch, viết các tác phẩm khai sáng, phổ biến tư tưởng đó trong nhân dân; tổ chức các cuộc tranh luận tạo ra không khí sinh hoạt học thuật mang tính tự do, dân chủ, đặt nền móng cho sự phát triển của học thuật thời cận đại (1868-1945). Những hoạt động đó góp phần to lớn vào sự nghiêp văn minh hóa, hiện đại hóa của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX. Bài viết này là sự nối tiếp bài viết “Quá trình thành lập hội Meirokusha (Minh Lục xã) ở Nhật Bản cuối thế kỷ XIX” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á số 5 (231), 2020, trong nỗ lực nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hội trí thức khai sáng này.

Bài viết tạp chí, Năm 2021, Số 7

Quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp Nhật Bản và Hiến pháp Việt Nam: Phân tích so sánh

Đăng ngày: 4-01-2023, 15:01

Hiến pháp 2013 của Việt Nam có nhiều đổi mới liên quan đến quyền con người, quyền công dân. Việc thay đổi tên chương quyền con người, vị trí của chương, bổ sung thêm một số quyền mới và thay đổi cách thức hiến định đã làm cho những quy định về quyền con người trong Hiến pháp 2013 tiệm cận với những quy định về nhân quyền quốc tế. Cũng như Hiến pháp 2013, Hiến pháp Nhật Bản năm 1946 có nhiều đổi mới so với hiến pháp trước đó là Hiến pháp Minh Trị. Những quy định mới về quyền con người và quyền công dân đã làm cho Hiến pháp Nhật Bản không những có tính tiến bộ mà thậm chí còn có tính vượt trước so với luật nhân quyền quốc tế. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đi sâu phân tích những điểm tương đồng và khác biệt trong việc hiến định quyền con người, quyền công dân ở hai bản hiến pháp hiện hành của Nhật Bản và Việt Nam.

Bài viết tạp chí, Năm 2021, Số 7

Quan hệ Việt Nam-Đài Loan trong chính sách hướng Nam mới nhìn từ hợp tác giáo dục-đào tạo

Đăng ngày: 2-01-2023, 14:56

Từ năm 2016, Đài Loan đã thực hiện chính sách hướng Nam mới, xoay trục hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một trong những đối tác chính của chính sách này. Theo đó, cùng với thương mại, hợp tác phát triển trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo trở thành nhân tố đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Đài Loan.  Những thành tựu đạt được trong giáo dục - đào tạo giữa hai bên từ 2016 đến nay đã bước đầu cho thấy tính hiệu quả của những nỗ lực hợp tác giữa hai chính quyền. Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả muốn làm rõ quan hệ giữa Việt Nam – Đài Loan kể từ khi chính quyền Thái Anh Văn thực thi chính sách hướng Nam mới, đi sâu phân tích những tác động từ sự hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Bài viết tạp chí, Năm 2021, Số 7

Luật cơ bản về văn hóa nghệ thuật của Nhật Bản: Nội dung và một số vấn đề đặt ra

Đăng ngày: 2-01-2023, 14:47

Năm 2001, Nghị viện Nhật Bản ban hành Luật cơ bản về chấn hưng văn hóa nghệ thuật- văn bản luật có tính chất nền tảng nhằm xây dựng quốc gia văn hóa – nghệ thuật. Sau 16 năm, luật được sửa đổi để đáp ứng những chuyển biến của xã hội Nhật Bản và quốc tế, thể hiện nhận thức chung của xã hội Nhật Bản về tầm quan trọng của chính sách văn hóa nghệ thuật cũng như nỗ lực tham gia của các nguồn lực trong phát triển văn hóa nghệ thuật trong sự kết nối mật thiết với các lĩnh vực đời sống. Trên cơ sở phân tích và tổng hợp nghiên cứu của các nhà chuyên môn Nhật Bản, bài viết trình bày những nội dung quan trọng của Luật cơ bản về chấn hưng văn hóa nghệ thuật năm 2001, Luật sửa đổi năm 2017, những hạn chế và vấn đề đặt ra trong thực thi luật nhằm cung cấp một góc nhìn khái quát về trường hợp Nhật Bản và gợi mở những vấn đề chính sách liên quan của Việt Nam.

Bài viết tạp chí, Năm 2021, Số 6

Chính sách đảo dòng chất xám của Đài Loan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Đăng ngày: 22-12-2022, 13:44

Bài viết* tập trung phân tích thực trạng chảy máu chất xám Đài Loan trong những thập kỷ 1960-1970. Đài Loan đạt đỉnh điểm chảy máu chất xám khi chỉ có 8% sinh viên tốt nghiệp nước ngoài trở về nước năm 1979. Từ việc tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến chảy máu chất xám Đài Loan, làm rõ các chính sách hạn chế chảy máu chất xám mà chính quyền Đài Loan đã áp dụng, bài viết đề xuất một số kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam.

Bài viết tạp chí, Năm 2021, Số 6

Cơ hội và thách thức với du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

Đăng ngày: 21-12-2022, 20:36

Trong những năm gần đây việc các bạn trẻ lựa chọn du học sau tốt nghiệp cấp 3 đã tăng đáng kể. Du học đến một số nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore dần trở nên phổ biến hơn. Nhật Bản đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ Việt Nam lựa chọn khi có ý định du học để có tương lai tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cuộc sống của du học sinh trong thời gian du học bên cạnh những cơ hội có được thì còn không ít những thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và tương lai của du học sinh. Dựa vào nguồn dữ liệu thứ cấp và một số thông tin phỏng vấn trực tiếp du học sinh Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản, bài viết nhận diện cơ hội, thách thức đặt ra đối với các du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản; đồng thời gợi mở chính sách nhằm giúp du học sinh tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức và hoàn thành tốt học tập.

Bài viết tạp chí, Năm 2021, Số 6

Luận giải sức ảnh hưởng của nhóm nhạc BTS dưới góc độ quyền lực mềm văn hóa Hàn Quốc

Đăng ngày: 20-12-2022, 20:33

au khi xuất khẩu thành công các bộ phim truyền hình Hàn Quốc (K-dramas), làn sóng Hallyu đã xây dựng các “đế chế âm nhạc” (K-pop), với các nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn cầu như TVXQ, Girls’ Generation và đặc biệt là BTS. Sự thành công và sức ảnh hưởng của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS không chỉ bó hẹp ở lĩnh vực văn hóa mà bao trùm trên nhiều khía cạnh khác. Dưới góc độ thuyết quyền lực mềm văn hóa, bài viết luận giải sức ảnh hưởng của BTS dưới ba khía cạnh: (1) quảng bá mạnh mẽ văn hóa Hàn Quốc; (2) gia tăng vị thế và ảnh hưởng của Hàn Quốc trên trường quốc tế; (3) tận dụng truyền thông để lan tỏa sự phổ biến.